Ivan Palijan - Priča o konstrukciji i arhitekturi

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanje vrednuje s dva (2) sata.