Jesenski seminar HUZOP-a

Pozivamo Vas na sudjelovanje na seminaru u organizaciji HUZOP-a i Hrvatske komore arhitekata,

koji će se održati u

utorak, 4. prosinca 2018. god. s početkom u 10,00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje), Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb.

Program seminara je sljedeći:

Prijava: 10,00-10,15

I. DIO

10,15 – 11,00 sati

 ATESTIRANA KLIZNA EVAKAUCIJSKIH VRATA KOJA ZADOVOLJAVJU ZAHTJEVE ARHITEKATA I INSPEKCIJE

Sažetak: Zahtjevi propisa vezani za ugradnju tzv. panic okova često su u estetskom smislu neprihvatljivi za arhitekta, što je poseban problem kod kliznih vrata na evakuacijskom putu.
Nova vrata s atestiranim naprednim tehnološkim rješenjima zadovoljavaju sve zatjeve sigurnosti kao i zatjeve arhitekata i inspekcije.
U prezentaciji će se dati opis tehnologije vrata i navesti ispitne nome koja omogućuju njihovu primjenu u okviru sustava EU regulative.

Predavač: gospodin  Dubravko Janković - Geze d.o.o.

11,00 - 11,45 sati

AKTUALNA PROBLEMATIKA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA U DIJELU ZAŠTITE OD POŽARA

Sažetak: U radu povjerenstava za izdavanje uporabnih dozvola, nakon uvođenja EU sustava ocjenjivanja,
najčešće nejasnoće i neujednačenost pristupa pri radu povjerenstava su u primjeni
mjera zaštite od požara i sprječavanju širenja požara, odnosno kontroli požarnih karakteristika.
Iznimno je važno da se dokumenti koji se dostavljaju na uvid povjerenstvima, tumače na ujednačen način,
te da se oni traže za sve elemente, opremu, uređaje i instalacije koje podliježu ocjenjivanju.  

Predavač: Mladen Mijač, dipl.ing.stroj.- ZAST, Split

11,45 - 12,30 sati

TEHNIČKI RAZLOZI I ASPEKTI URUŠAVANJA TORNJEVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA U NEW YORKU I NJIHOV UTJECAJ NA PROJEKTIRANJU KONSTRUKCIJA OTPORNIH NA POŽAR

Sažetak: U radu se daje detaljna analiza svih važnih tehničkih razloga urušavanja tornjeva  WTC-a u New Yorku.
Ona se temelji na dugogodišnjoj istrazi koju su proveli  najpoznatiji istraživački instituti u području znanosti i tehnologije
kao npr. američki insitut ( NIST – „National Institut of Science and Technology“).
S tim u vezi ukazuje se na greške, a posljedično i moguće probleme kod projektiranja visokih građevina u dijelu zaštite od požara
s posebnim osvrtom na pravovremeno i stručno planiranje zaštite nosivih konstrukcija

Predavač: ing. Fritz Kukula, nezavisni konzultanat za požar, Beč, Austrija

II. DIO

12,30 - 13,00

pauza - vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program (u hallu ispred dvorane)

13,00 - 13,45 

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA NORMIZACIJE - NOVE NORME U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA

Sažetak: U predavanju će se dati trenutno stanje preuzetih normi u području zaštite od požara s osvrtom na prijedlog nove EU norme za ispitivanje pročelja u odnosu na djelovanje požara.

Predavač: gospodin Tomislav Skušić dipl.ing. stroj. - LTM d.o.o.

Kotizacija za seminar iznosi 400,00 kn, osim za članove HUZOP-a, za koje iznosi 200,00 kn.

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s dva (2) sata iz područja

A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave, te ga zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr  !

Kotizacija se uplaćuje na IBAN HUZOP-a:

IBAN: HR2523400091110244610

Sjedište Hrvatske udruge za zaštitu od požara:
Ulica grada Vukovara 271/XII
10 000 Zagreb
OIB: 89841107754
MB: 2141183

Prijava