Jesenski seminar HUZOP-a

Pozivamo Vas na sudjelovanje na seminaru u organizaciji HUZOP-a i Hrvatske  komore arhitekata,
koji će se održati u četvrtak 14. studenoga 2019. godine s početkom u 10.00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje), Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb.

Moderatori  seminara :
Dario Gauš, mr. sig., Visoka škola za sigurnost, Zagreb
Željko Mužević, univ. spec. aedif.

Program seminara je sljedeći:

Prijava: 10:00-10:15

I. DIO
10.15 – 11:00 sati
POŽAR KATEDRALE NOTRE DAME U PARIZU
Predavač : Stephane Morizot - Charente Fire and Rescue service, Francuska  

Sažetak:
Požar katedrale Notre Dame
Sažetak: Požar katedrale Notre Dame privukao je značajnu pozornost svjetske javnosti. Stoljećima staro zdanje požar je progutao u nekoliko sati. Pariški su vatrogasci uložili nadljudski napor te intervenciju podijelili u dva dijela, gašenje požara i spašavanje imovine neprocjenjive vrijednosti. U svojoj prezentaciji autor će dati osvrt na uzrok nastanka požara i razvoj vatrogasne intervencije.

11:00 - 11:45 sati
PROBLEMI POŽARA SOLARNIH  PANELA
Predavač:  Hans Nielling - Nizozemska

Sažetak:
Naglasak na održivom razvoju uvjetuje i primjenu čiste energije što podrazumijeva obnovljive izvore od kojih je najraširenija solarna energija. Ovaj način opskrbe potrošača iz svakodnevnog života više nije nedostupan „običnim“ ljudima. Sve je raširenija ugradnja solarnih panela koji dolaze u kombinaciji sa akumulatorima, a posebno je primamljiva i činjenica da vlasnik ovakvog izvora energije višak energije može prodavati distributerima električne energije. Neovisno o izvedbi, solarni panel kao generator električne energije predstavlja opasnost u slučaju požara U svojoj prezentaciji autor će se osvrnuti na probleme požara ovakvih postrojenja .

11:45 - 13:15 sati
GRAĐEVNI PROIZVODI OTPORNI NA POŽAR KAO DIO PASIVNIH SUSTAVA BRTVLJENJA POŽARNIH SEKTORA
Predavač: Sergio Rosetti,  KM IMPIANTI SRL, Italija


Sažetak:

U prezentaciji se daje  kratki prikaz  talijanske  i EU regulative u području projektiranja mjera zaštite od požara i sustav EU normi s naglaskom na područje pasivne zaštite gdje se daju konkretna rješenja  elemenata za brtvljenje prodora kroz granice požarnih sektora na  primjeru projekta bolničkog objekta. U prezentaciji se primjerice  daje detaljan ( izvedbeni) prikaz  sustava brtvljenja  instalacijskih prodora  s navođenjem  EN normi prema kojim bi ti proizvodi trebali biti ispitani. Također prikazuju se i elementi nadlačnih sustava za zaštitu od dima stubišnih i drugih prostora koji moraju biti osigurani od ulaska dima.

II.DIO
13:15-13:45
pauza - vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program (u hodniku ispred dvorane)

13:45-14:15 sati
STANJE REGULATIVE VEZANO ZA STATUS ELABORATA I PRIKAZA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENOG NOVIM ZAKONOM O GRADNJI
Predavač:  Željko Mužević,  univ.spec.aedif
.

Sažetak:
U prezentaciji će se dati izvještaj radne skupine HUZOP-a  koji su   radili u komisiji Ministarstva graditeljstva na izradi Pravilnika obveznom   sadržaju i opremanju   projekta, građevina kojim je definirana pozicija Prikaza mjera zaštite od požara unutar glavnog projekta, te osobe ovlaštene po posebnom zakonu koja izrađuje i potpisuje taj dokument.

Kotizacija za seminar iznosi 400 kn, osim za članove HUZUP-a, za koje iznosi 200 Kn.
Za predavače kotizacija se ne plaća.

PODACI ZA PRIJAVU I ZA UPLATU :

Hrvatska udruga za zaštitu od požara
Ulica grada Vukovara 271/XII, 10 000 Zagreb, HR
OIB: 89841107754
MB: 2141183
IBAN: HR2523400091110244610

tel/fax: 01/ 61 82 273
mob: 099/ 650-6000
e-mail: huzop@huzop.hr


Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja vrednuje s dva (2) sata iz područja:

A1.5    Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke