Jesenski webinar Hrvatske udruge zazaštitu od požara (HUZOP)

Ovim putem Vas pozivamo na sudjelovanje na Webinaru koji organiziraju Hrvatska udruga za zaštitu od požara (HUZOP) i Hrvatska komora arhitekata, koji će se održati u utorak 07.12.2021., s početkom u 10.00 sati, putem Zoom aplikacije. 
 
Moderator: Doc.dr.sc. Marija Jelčić, dipl.ing .građ.
Program Webinara je sljedeći:
Prijava:10:00-10:15
 
10.15 –11:00 sati
TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA  I SMJERNICA  ZA IZRADU ANALIZE MJERA POSTOJEĆEG STANJA S PRIJEDLOGOM MJERA I  PROCJENOM INVESTICIJE U DIJELU SIGURNOSTI U POŽARU, TE KONKRETNI  PRIMJER IZRADE ANALIZE
Predavači :  
Nevena Štrbić, dipl.ing.građ., Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine, 
Milan Carević, dipl.ing.arh., HUZOP,
Josip Radeljić, dipl.ing .građ.
Sažetak:
Članak 45., Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  zahtijeva  da se :
(15)  Prije značajne obnove zgrade projektant, prema nadležnosti struke, treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštite od požara i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazuje se u glavnom projektu.
U provom dijelu, predstavnica Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine, dat će  tumačenje, obveze proizašle i  direktive EU 2018/844, koja je rezultirala izradom Smjernica za izradu analize postojećeg stanja zagrade u dijelu osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, povećanja potresne otpornosti zgrada i povećanja sigurnosti u slučaju požara. Predstavit će se tijek izrade Smjernica, od ideje do konačnog formata za izradu analize, te  namjera zakonodavca i očekivana razina ove analize, u dijelu sigurnosti od požara.
 
U drugom dijelu g. Milan Carević, dat će primjer konkretne izrade analize s prijedlogom mjera i procjenom troškova u dijelu zaštite od požara na primjeru Đačkog doma.
 
11:00 - 11:45 sati
ANALIZA PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH GREŠAKA KOD VENTILIRANIH  I OVJEŠENIH PROČELJA  KOJE SU DOVELE DO TRAGIČNOG POŽARA U LONDONU   I NEDAVNOG POŽARA NEBODERA U MILANU. 
Predavač;  Doc. Dr.sc. Marija Jelčić Rukavina dipl.ing.građ.
 
Sažetak: Predavanje će obuhvatiti detaljnu analizu posljedica požara u zgradi Grenfell u Londonu ( 2017), te sličnosti  s požarom  u zgradi Torre del Moro u Milanu (2021). U oba slučaja radi se o propustima u projektiranju i izvedbi detalja koji su trebali spriječiti prijenos požara kroz element pročelja. 
 
11:45 - 12:45 sati 
PASIVNA ZAŠTITA OD POŽARA KOD SUSTAVA PROČELJA - NAČINI IZVEDBE POŽARNIH BARIJERA UNUTAR PROSTORA OVJEŠENIH I VENTILIRANIH PROČELJA
Predavač: Ricky Kay - Facades Manager, Europe, Forge Industrial Estate, Maesteg, Bridgend CF34 0AH, UK
 
Sažetak: 
Siderise Group ─ jedan  je od vodećih ponuđača protupožarnih i izolacijskih rješenja za širok raspon tipova  pročelja od  ovješenih, ventiliranih  i neventiliranih sustava  pročelja. Na predavanju će se , uz objašnjenje svakog pojedinog sustava pročelja dati i   projektantski  i izvođački detalji požarnih barijera unutar šupljina pročelja kojima se sprječava prijenos požara kroz sustav pročelja. 
 Predavanje uključuje:
Tipove pročelja i proizvoda za pasivnu zaštitu od požara, 
Regulatorne zahtjeve i druge relevantne smjernice,
Testiranje i odabir proizvoda,
Analiza bitnih izvedbenih detalja,
Montaža
Tijekom predavanja biti će organizirano simultano prevođenje (Engleski/ Hrvatski) preko zasebnog kanala u aplikaciji Zoom.
 
12:45 - 13;30
ZAŠTITA OD POŽARA MARINA
Predavač ; Mladen Mijač, dipl.ing. stroj,. Ognjen Truta mag.ing.sig.,
Sveto Dobrota mag.ing.stroj., ZAST, Split
 
Sažetak:
Učestali požari  plovila u marinama, prošlog su ljeta, aktualizirali pitanje mjera zaštite od požara u tim objektima. Analiza nekih požara, te mogućnosti gašenja požara opremom koja se nalazi na kopnu, te način gašenje i vrste sredstava za gašenje, kao i regulatorni okvir, tema su ovog predavanja.
 
 
Pristupni podaci 
Webinar će se održati u video platformi Zoom. 
 
Pitanja i  odgovori 
Pitanja se postavljaju u Chat tijekom predavanja. Nakon predavanja, moderator će odabrati pitanja i postaviti ih predavaču.
 
Predavanja / Prezentacije 
Predavanja i prezentacije sa seminara bit će  dostupne članovima HUZOP-a i polaznicima nakon održavanja seminara.
 
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na ovom webinaru vrednuje se s četiri (4) sata.
A1.4 Energetska učinkovitost / A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke / D1.1 Tehnologije građenja i opremanja
Područje A – 3 h / Područje D - 1 h 
 
 
Kotizacija za Webinar: 
Kotizacija za članove HUZOP-a iznosi 200,00 kn, za ostale 300,00 kuna. Predavači ne plaćaju  kotizaciju. 
 
Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave, te ga zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr 
Obrazac za prijavu je u prilogu ovog poziva
 
 
Način plaćanja kotizacije
 
Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske udruge zaštite od požara. 
 
Podaci za uplatu: IBAN: HR2523400091110244610, Privredna banka Zagreb d.d. 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia
 
Za dodatne informacije ili nejasnoće  kontaktirajte, tajnika HUZOP-a gospodina Ivana Živkovića  tel. 091 5270 841
 
 
Prilog: Obrazac za prijavu