Knauf webinar: Digitalno modeliranje BIM / suhomontažno rješenje za brzu sanaciju dimnjaka

U ponedjeljak, 26.4.2021. godine s početkom u 13 sati Knauf održava webinar na temu:

Digitalno modeliranje BIM / suhomontažno rješenje za brzu sanaciju dimnjaka

Webinar obrađuje teme:

  1. Projektiranje uz nove hrvatske BIM modele Knauf suhomontažnih sustava
  2. Protupožarna i seizmički sigurna Knauf okna za dimovodne sustave 

 

Predavači: Hrvoje Rubić, struč.spec.ing.aedif. i Boris Simonić, dipl.ing.stroj. iz poduzeća Knauf d.o.o.

Trajanje: 45 minuta

Platforma: Microsoft Teams

Webinar se boduje s 1 sat u Programu stručnog usavršavanja iz područja D.

Prijavite se putem linka:

Link za prijavu

Za sva dodatna pitanja zovite na broj telefona 01/ 3035-400 ili kontaktirajte putem maila info@knauf.hr