Konferencija: OBNOVA ZGRADA ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA

Hrvatski savjet za zelenu gradnju priprema održavanje konferencije:

"Obnova zgrada zaštićenog kulturnog dobra - Stvarni izazovi i potencijalne mogućnosti!",

koja se održava 30. listopada 2019. godine u Amadria Park hotel Capital - Heritage hotel, Jurišićeva 22, Zagreb, s početkom u 9 sati.

PROGRAM & PRIJAVNICA

Povijesne građevine, kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline i krajolici zaštićeni su kao nepokretna kulturna dobra Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Neovisno o pravnom statusu zaštite objekta, prije izrade bilo kakve dokumentacije, preporučljivo je kontaktirati lokalni konzervatorski odjel.
U fazi planiranja radova na povijesnom objektu, konzervatori izdaju posebne uvijete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant radi glavni projekt obnove.
U trenutku kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta, radovi mogu započeti.
Ministarstvo kulture jednom godišnje u javnim glasilima i na stranicama Ministarstva kulture raspisuje
Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi u sklopu kojega se financiraju programi zaštite, očuvanja, restauracije, prezentacije i održavanja kulturne baštine.
Osim državnog proračuna, sredstva za obnovu povijesnih objekata osigurana su i u proračunima jedinica lokalne i područne samouprave.

Upravo zato Hrvatski savjet za zelenu gradnju, u suradnji s partnerima, organizira konferenciju: "Obnova zgrada zaštićenog kulturnog dobra - Stvarni izazovi i potencijalne mogućnosti!" – kako bi okupio sve interesne strane na jednom mjestu te otvorio kvalitetnu diskusiju o izazovima, kao i premjerima dobre prakse te ponudio određene zaključke i rješenja koja se kasnije mogu primijeniti i na tržištu.

Konferencija je namijenjena konzervatorima, arhitektima, institucijama koje se bave objektima zaštićenog kulturnog dobra, investitorima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, developerima i ostalim inženjerima.

Izazovi s kojima se susreće to specifično tržište odnosi se na činjenicu da mnoge zaštićene zgrade oko nas propadaju jer nemaju namjenu, a osnovni problem također predstavlja nedostatak financijskih sredstava. U slučaju zgrada s povijesnim značenjem ipak nije pitanje samo poslovne prilike nego se treba razmotriti i društvena misija: očuvanje naše kulturne baštine za buduće naraštaje. Konačna funkcija i namjena koju želimo dati povijesnoj zgradi ima veliku važnost i može djelovati kao poslovni pokretač koji može privući privatne i javne izvore sredstava. Ključna je važnost zgrade u njezinoj vlastitoj povijesnoj vrijednosti; to povećava njezin ugled i vrijednost na tržištu nekretnina.

U projektima rekonstrukcija potrebno je obavezno sudjelovanje savjetnika za zelenu gradnju te interakcija svih dionika uključenih u proces.

U okviru konferencije, kao glavni sponzori sudjeluju predstavnici poduzeća: Ytong i BASF koji će održati prezentacije, kao i predstavnici gradova te profesori s fakulteta.

Ulaz na Konferenciju je slobodan, a sudjelovanje na Konferenciji se u Programu stručnog usavršavanja vrednuje s tri (3) sata.

Opširnije...