• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

29/11/2023

Konferencija Prostor i arhitektura: mjesta za ljude / 7. i 8.12.2023. / SEECEL, Zagreb

Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine organizira Međunarodnu konferenciju o arhitektonskim politikama Prostor i arhitektura: mjesta za ljude koja će se održati 7. i 8. prosinca 2023. godine u Zagrebu, SEECEL, Radoslava Cimermana 88 
 
Arhitektonske politike Republike Hrvatske - Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja temeljni su dokument kojim se potiče vrsnoća izgrađenog prostora i podiže svijest javnosti o značaju kvalitete sveukupnog prostora. 
  
Cilj konferencije je identifikacija izazova te određivanje prioriteta i aktivnosti kojima se može doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg prostora i arhitekture te doprinijeti unapređenju kvalitete života ljudi stvarajući poticajno, zdravo, otporno i sigurno okruženje za gospodarski i društveni napredak.  
  
Globalni ciljevi održivog razvoja, politike Europske unije i nacionalni zakonodavni okvir  kontekst su unutar kojega kreiramo arhitektonske politike za naredno srednjoročno razdoblje. Programom konferencije potvrdit ćemo potrebu težnje ka vrsnoći arhitekture, prodiskutirati najvažnije suvremene izazove, doznati o iskustvima drugih država (Francuska, Slovenija, Španjolska i Švicarska) te dati kratki osvrt na najvažnije programe i inicijative Europske unije (Urbana agenda za EU, Novi europski Bauhaus, OBZOR i td.).  
Tijekom konferencije bit će prezentiran koncept druge generacije hrvatskih arhitektonskih politika nakon čega će o glavnim ciljevima biti pokrenuta rasprava kroz tematske radionice. 
Inspirativna predavanja bit će dodatni poticaj predavačima i sudionicima za daljnju razmjenu mišljenja. 
  
Konferencija je namijenjena kreatorima politika na svim razinama, prostornim planerima arhitektima i krajobraznim arhitektima, drugim zainteresiranim stručnjacima i najširoj javnosti. 
  
Konferencija je dio participativnog razvojnog procesa koji je započeo ESPON radionicom održanom 31. ožujka u Zagrebu (Places for People: Bringing the European perspective into Croatia’s new national policy on architecture), a nastavit će uvažavajući zaključke kojima će konferencija rezultirati.  
  
Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Rok za prijavu je ponedjeljak, 4. prosinca 2023.
 
Prema programu stručnog usavršavanja HKA konferencija se vrednuje s jedanaest (11) sati.
Područje A / Tehnička regulativa – 3 h
Područje B / Prostor i okoliš – 4 h
Područje C / Gradnja, održiva gradnja i kontekst – 4 h