Mapei Croatia: Webinar "Fasadno-toplinski sustavi Mapetherm" 18.6.2020.

Hrvatska komora arhitekata u Programu stručnog usavršavanja najavljuje novi Mapei webinar koji se vreduje  s jednim (1) satom.