Mapei webinar 31.3.2020.: Konstrukcijska ojačanja

Hrvatska komora arhitekata u sklopu Programa stručnog usavršavanja

najavljuje drugi webinar tvrtke Mapei Konstrukcijska ojačanja u utorak, 31.3.2020. u 14,00 sati!

Webinar traje 45 minuta, a u Programu SU-a HKA će se vrednovati s 1 satom iz područja D.

 

 

Prijavite se besplatno

Uputa za prijavu