Mapei webinar: Sustavi i rješenja za hidroizolaciju

Hrvatska komora arhitekata u sklopu Programa stručnog usavršavanja

najavljuje webinar tvrtke Mapei Sustavi i rješenja za hidroizolaciju.

 

U ovom webinaru detaljno će se objasniti:

•            Vanjske utjecaje na terasama i moguće probleme

•            Važnost pripreme podloge i obrade detalja

•            Što čini pravilan sustav hidroizolacije

•            Suvremena hidroizolacijska rješenja za balkone i terase

Webinar traje 45 minuta, a u Programu SU-a HKA će se vrednovati s 1 satom iz područja D.

Tvrtka Mapei u sljedećim će tjednima održati više webinara te Vas pozivamo da im se odazovete.

Prijavite se besplatno

Uputa za prijavu