Međunarodni seminar sa temom "EN norme u protupožarnoj zaštiti"

Tvrtka Assa Abloy u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu od požara i u sklopu

Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata

poziva Vas na

 

Sudjelovanje je besplatno, a osiguran je prijevoz autobusima koji kreću s parkirališta poslovnog tornja Chromos, Ul. grada Vukovara 271, Zagreb.

Automobile možete besplatno ostaviti na parkingu Chromosa.

Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata
vrednuje sa sedam (7) sati iz područja:

A: ZAKONODAVSTVO  3,5 sata

A1.6 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

D: KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 3,5 sata

D1.3 Normizacije, EU norme i standardi

D2.1 Arhitektura i detalj