Na putu za nZEB - Wienerberger webinar

NA PUTU ZA nZEB: Wienerberger i Hrvatska komora arhitekata vas pozivaju na novo online predavanje koje će se održati 12. studenoga s početkom u 14:30 sati.

Predavanje će biti usmjereno prema nZEB projektiranju te će se predstaviti smjernice koje u 7 koraka opisuju kako pravilno projektirati i zadovoljiti sve postavljene uvjete.
Sudjelovanje na online predavanju je besplatno, a webinar se u Programu stručnog usavršavanja vrednuje s dva (2) sata.
Također, svi sudionici predavanja dobit će korištene materijale te mogućnost preuzimanja nove brošure „7 koraka do nZEB-a“.

Veselimo se novom zajedničkom, online druženju!

·         Datum i vrijeme: 12.11. u 14:30 - 16:00 h

·         Naziv webinara – Na putu za nZEB

·         Teme i predavači:

1.       Zahtjevi i projektiranje po nZEB standardu- izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić

(trajanje 20 minuta)

         a.      Zahtjevi za nZEB

         b.      Projektiranje po nZEB standardu

         c.       Faktori utjecaja na nZEB

2.      Ostvarivanje nZEB-a– doc. dr. sc. Bojan Milovanović

(trajanje 35 min)

a.      Optimalne karakteristike građevinskih dijelova zgrade

b.      Utjecaj toplinske mase

c.       Važnost proračuna toplinskh mostova

d.      Problematika izvođenja i kontrole kvalitete nZEB-a korištenjem blower door-a te infracrvene termografije

3.      Europski projekt The NZEB Roadshow iz programa Horizon 2020 dr. sc. Marina Bagarić

(trajanje 10 min)

4.      nZEB realizacija – Tomislav Franko, Wienerberger Product & Marketing Manager SEE Area

(trajanje 20 minuta)

a.      „7 koraka do nZEB-a“ -  predstavljanje nove brošure

b.      Pregled dosadašnjih rezultata realiziranog nZEB projekta

c.       Koja su bila očekivanja i jesu li ostvareni predviđeni rezultati?

d.      Utjecaj opeke na ugodu življenja u kućama - istraživanja

 

Link za prijavu https://register.gotowebinar.com/register/6301199294905241868