nZEB u obnovi / TRESS NZEB_TRESS

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a pripremaju dvodnevni online stručni skup

nZEB u obnovi / TRESS

Tehnička rješenja za energetsku i statičku sanaciju zgrada

 

koji će se održati 18. i 19.02.2021. online, putem platforme GoToWebinar.

(predviđamo predavače u živo na AF, a predavanja će se prenositi on-line)

Teme ovog stručnog skupa su:

    Propisi, smjernice i planovi iz područja energetske učinkovitosti i održivog razvoja u zgradarstvu

    Predstavljanje Priručnika za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada i priručnika Tehnike popravka i pojačanja zidanih zgrada

    Predstavljanje tehničkog priručnika za projektiranje i izvođenje Sigurna uporaba toplinsko-izolacijskih materijala u građevinama s aspekta zaštite od požara

    Rješenja za cjelovitu obnovu zgrada i izgradnju sigurnih novih zgrada

    Projektiranje i izvedba novih i cjelovita obnova postojećih potresno i požarno sigurnih i energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada

    Materijali, proizvodi i sustavi za cjelovitu obnovu zgrada i sigurnu izgradnju novih zgrada

    Iskustva i izvedeni primjeri sigurnih i energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada te cjelovitih obnova zgrada

 

Cilj skupa je prikazati skup mjera i tehničkih rješenja za cjelovitu obnovu zgrada koja uz energetsku uključuje statičku i protupožarnu sanaciju kao i prikaz rješenja za potresno i požarno sigurnu gradnju s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i ugodnosti boravka.

 

Predavanja su uvrštena u Program stručnog usavršavanja HKA-a  s deset sati ukupno.

Prvi dan s četiri sata iz područja A – 1,5h; C – 1,5h; D – 1h.

Drugi dan sa šest sati iz područja A – 2h; C – 2h; D – 2h.

Područje A je građevinsko-tehnička regulativa koja je od 1.1.2021. godine obavezna sukladno Pravilniku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_55_1100.html u dvogodišnjem razdoblju s 10 sati, od 20 ukupno potrebnih za to razdoblje.

Područja u koja će se upisivati sati su:

  1. A1.2 Gradnja
  2. A1.4 Energetska učinkovitost
  3. A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke
  4. C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada
  5. C1.6 Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja
  6. C2.1 Strategije energetske obnove
  7. C2.2 Koncepti energetske obnove i obnovljivi izvori energije
  8. C3.2 Rekonstrukcija
  9. D1.1 Tehnologije građenja i opremanja
  10. D1.3 Nosive konstrukcije u betonu, čeliku i drvu

Prijave i program pod http://www.nzeb.hr/tress