Obnova grada: Dubrovnik, London, Lisabon

Hrvatska komora arhitekata - Područni odbor Dubrovnik i Društvo arhitekata Dubrovnik
pozivaju Vas na predavanje

Obnova grada: Dubrovnik, London, Lisabon

koje će u četvrtak, 24. siječnja 2019. godine od 17,30 sati
u Sveučilišnom kampusu, Ulica branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik

održati

povjesničar umjetnosti Goran Vuković, doktorant Instituta Warburg u Londonu

Svrha predavanja je prikazati u komparativnoj vizuri kako su se
Veliki požar u Londonu 1666. te potresi u Dubrovniku 1667. i Lisabonu 1755. godine
odrazili na urbano planiranje i umjetničko stvaralaštvo tijekom oporavka tih gradova od katastrofe.
U tu će se svrhu prvo evocirati tadašnje povijesne prilike i dati slika njihova razvoja prije nesreća koje su ih snašle.
Zatim će se predstaviti različite strategije obnove Londona, Dubrovnika i Lisabona
te ukazati na podudarnosti između dubrovačke i lisabonske koncepcije.
Napokon, na temelju iznesenih novih činjenica i zapažanja,
pokazat će se na koji su se način u urbanom tkivu manifestirali protureformacijski i kartuzijanski, racionalistički impulsi,
da bi se zaključno razvidjelo kako povijesna analiza post-kriznog urbanog planiranja omogućuje bolje razumijevanje suvremenog grada.

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata
vrednuje s dva (2) sata iz područja

C3.1

Nasljeđe 1 sat

B2.6

Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora 1 sat

 Ulaz je slobodan.

Prijava