Odgođen Bauder simpozij - Dubrovnik, 24.03.2020.

Tvrtka Bauder d.o.o. odgađa simpozij u Dubrovniku koji se trebaoodržati 24.03.2020. (utorak) u Hotelu Dubrovnik Palace*****.

O novom terminu obavijestit ćemo Vas na vrijeme!

Simpozij se temelji na stručnim predavanjima vezanim za tematiku ravnog krova, sa sljedećim temama:
osnove o hidroizolaciji i krovovima,
parna brana u krovnom sustavu,
norme i pravna regulativa za vatrootpornost,
primjeri šteta na krovu i osnove o zelenim krovovima.

Bauder simpozij uvršten je u Program stručnog usavršavanja HKA te će sudionici ostvariti 5 (pet) sati HKA SU standarda iz područja:

A – REGULATIVA I EDUKACIJA 1h
A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

D – KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 4h
D1.1 Tehnologije građenja i opremanja
D2.1 Arhitektura i detalj

Ulaz je slobodan.

Pozivnica sa programom i prijavnica dostupni su u nastavku.

Program

Prijava


Broj mjesta je ograničen.