Online predavanja Autodeskovih partnera

Hrvatska komore arhitekata u Programu stručnog usavršavanja najavljuje online predavanja Autodeskovih partnera

Kako vam poznata Autodeskova softverska rješenja mogu olakšati posao i povećati zadovoljstvo?

Predstavljamo aktualne teme na realnim projektima putem 30-minutnih stručnih predavanja ovlaštenih Autodeskovih partnera u Hrvatskoji i s dodatnim vremenom predviđenim za pitanja i odgovore polaznika.

Pridružite se!

Opširnije o četvrtom predavanju

Naslov: 3D koordinacija unutar BIM projekta - Navisworks

Datum održavanja: 3.6.2020.

Vrijeme održavanja: 12:00 – 13:15

Predavač: Rino Nemarnik

Sadržaj predavanja:

U sklopu prezentacije pod nazivom „3D koordinacija unutar BIM projekta“ predstavit ćemo softver Autodesk Navisworks, za pregled i koordinaciju BIM modela. U prezentaciji uživo pokazat ćemo generiranje sastavljenog (agregatnog) modela na temelju pojedinačnih dijelova projekta različitih struka. Na istom modelu predstavit ćemo brojne mogućnosti Navisworks-a kao što su: navigacija kroz model, pregledavanje podataka, vidljivost objekata, spremanje i korištenje pogleda, presjeci modela, mjerenje, dodavanje oznaka i komentara, kreiranje poveznica na dokumente, veza između softvera Revit i Navisworks. Na kreiranom agregatnom modelu napravit ćemo analizu kolizija te napraviti izvještaje. Kompletan model ćemo kvantificirati i dobiti iskaze svih količina u modelu. Na samom kraju napraviti ćemo 4D simulaciju građenja na temelju prethodno kreiranih inteligentnih grupa objekata.

Poveznica za prijave: http://www.studioars.com/hr/hr/webinar--3d-koordinacija-unutar-bim-projekta/413/17

Opširnije o trećem predavanju

Naslov: 1 BIM - prednosti BIM rješenja na jednoj platformi, integracija projekata i interoperabilnost

Datum održavanja: 27.5.2020.

Vrijeme održavanja: 10:30 – 11:15

Predavač: Martina Pavlović Cerinski

Sadržaj predavanja:

Ideja BIM pristupa je da omogući fluidnost projekta te što bolju komunikaciju i kolaboraciju između različitih suradnika i faza projekata. Danas na tržištu možemo pronaći razne softvere i softverske platforme koje se koriste u BIM pristupu, a zbog šarolike upotrebe različitih alata, ponekad prvobitna ideja BIM ne dolazi do izražaja. Ovim predavanjem predstavit će se rad na jednoj platformi te prezentirati komunikacija i BIM procesi između različitih Autodesk alata, kao što su: Revit, Navisworks Manage, AutoCAD, Dynamo, BIM 360 itd.

Predavanje će se fokusirati na kontrolu i koordinaciju projekta, povezivanje kontrole s programima za modeliranje i projektiranje, praćenje izmjena na projektu, istovremeni rad suradnika na projektu, podjela modela te drugim važnim aktivnostima s kojima se svakodnevno susrećemo u radu.

Poveznica za prijave: https://attendee.gotowebinar.com/register/678010953768299278

 

Opširnije o drugom predavanju

Naziv predavanja: Scan to BIM – snimanje i modeliranje u potresu oštećene građevine (recentne metodologije, praktični primjeri i preporučene prakse)

Datum održavanja i vrijeme: 20.5.2020. od 10:00 do 10:45

Predavač: Saša Kalanj

 • Integrirani i koordinirani interdisciplinarni pristup – snimanje postojećeg stanja i izrada BIM modela za potrebe analiza/simulacija, projektne dokumentacije, arhiviranju/katalogiziranju i interaktivnom prikazu za istraživačke i planerske potrebe kao i u svrhu upravljanja, edukacije i promocije
 • Prednosti snimanja recentnom tehnologijom laserskih 3D skenera (naglasak na korištenje naprednog ručnog skenera – brzina/efikasnost)                                                         
 • Koordinacija preko registriranih i editiranih snimaka u obliku 3D modela oblaka točaka i izrađenog BIM modela (koordinacijski model – lokalno/u oblaku) – prednosti novih SaaS (Softvare as a Service) tehnologija kao platforme za efikasnu online suradnju
 • HBIM metodologija (Heritage BIM) – BIM u graditeljskoj baštini
  • Osvrt na postojeće metodologije – Italija (nakon potresa u pokrajini Abruzzo), Velika Britanija, SAD
  • Potreba za integriranim pristupom polazeći od snimanja građevine prema interpretaciji i modeliranju kako bi se stvorio detaljan HBIM model za upravljanje fazama analize, simulacije strukturalnog ponašanja, ekonomske procjene projekta i konačne obnove/restauracije
  • Izrada projekta postojećeg/izvedenog stanja i projekta obnove/rekonstrukcije
  • Izrada projekta sa BIM tehnologijom uz prikaz komparativnih prednosti
  • Prikaz raznih mogućnosti prezentacije 3D BIM modela te rezultata snimanja i registracije snimaka – oblak točaka, 3D solid/mesh sa slikovnim mapiranjem
  • Digitalna katalogizacija/arhiviranje
  • Vizualizacija (statični, panoramski i interaktivni prikazi, VR, AR, QR)

Poveznica za pijave

https://www.subscribepage.com/webinar_scan_to_bimOpširnije o prvom predavanju

 

Naziv predavanja: Napredna suradnja na projektima

Datum održavanja i vrijeme: 13.5.2020. od 12:00 do 12:30

Predavač: Vedran Orešić

Kvalitetna suradnja i razmjena informacija važna je na svakom projektu, a posebno u slučaju potrebe za suradnjom na daljinu.
Uobičajena rješenja koja se oslanjanju na e-mail i servise za razmjenu datoteka više nisu dovoljna.
Zbog toga su investitori, projektanti i izvođači u stalnoj potrazi za novim načinima suradnje na projektima, od same početne ideje do upravljanja gotovom građevinom.

Pridružite nam se na webinaru koji smo pripremili za vas i pogledajte kako na ove izazove odgovara BIM 360, Autodeskova objedinjena radna okolina za suradnju na projektima.
Upoznajte se s novim načinima suradnje jer će vam to možda zatrebati već na sljedećem projektu.

Poveznica za prijave:

https://www.prior.hr/events/napredna-suradnja-na-projektima/

 

Svako online predavanje vrednuje se s jednim satom u Programu stručnog usavršavanja HKA iz područka D3.1.