PlanRadar- digitalni alat za upravljanje zadacima i nedostatcima na projektima

Tvrtka PLANRADAR održava  EDUKACIJE, direktnim kontaktom predavača i polaznika stručnog usavršavanja,

a sudionici imaju mogućnost da, po pozivu i dogovoru s tvrtkom PLANRADAR, ostvare mogućnost unaprjeđenja znanja u svom prostoru ili u predstavništvu tvrtke PLANRADAR, Savska cesta 32 (Regus toranj), Zagreb.

U prostorijama tvrtke PLANRADAR  u Zagrebu edukacija će se održati

11.06.2019. – Zagreb, Savska cesta 32 (Regus toranj) u 10:00 sati

19.07.2019. - Zagreb, Savska cesta 32 (Regus toranj) u 13:00 sati

Ukoliko ste zainteresirani za neki od termina, a obzirom na ograničeni broj mjesta od 10 osoba, molimo da se prethodno prijavite.

Kontakt osoba:

Mag. ing. Bojan Petkovic, MBA

Country Manager SEE

+385 99 389 1064
b.petkovic@planradar.com
www.planradar.com

PlanRadar d.o.o.

Hoto Tower

Savska cesta 32

10000 Zagreb, Croatia

O edukaciji:

Seminar je osmišljen kao praktična edukacija na kojoj će biti prezentirano kako koristeći softver PlanRadar kvalitetnije upravljati projektima, zadacima i nedostatcima. Nakon seminara sudionici će moći samostalno kreirati i voditi projekte, dodjeljivati zadatke i pratiti njihovo izvršenje u softveru te kreirati izvještaje. Sudionici će steći znanja kako prilagoditi sve elemente softvera veličini projekta i svojim potrebama. 

U praksi arhitekti simultano rade na više projekata te se javlja potreba za smanjenjem vremena provedenim na jednom projektu, te povećanjem efikasnosti zaposlenika. Naravno uz uvjet zadržavanja ili povećanja kvalitete. Tehnološki napredak samo dodaje na ubrzanju ritma cijele struke.

PlanRadar je naizgled jednostavan softver koji pomaže arhitektima povećati efikasnost. Zajedničko sučelje za sve sudionike na projektu štedi vrijeme i živce. Softver kreira jedinstveni transparentni protokol komunikacije u kojem se niti jedan sudionik neće osjećati izuzetim.

Sudjelovanje na edukaciji vrednuje se s dva (2) sata u Programu stručnog usavršavanja HKA.