Predavanje Konceptualni oslonci suvremene hrvatske arhitektonske produkcije u Dubrovniku

Ciklus predavanja Prezentacija ostvarenja hrvatskih arhitekata iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a,  u organizaciji Područnog odbora Dubrovnik HKA-a najavljuje predavanje

prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

Konceptualni oslonci suvremene hrvatske arhitektonske produkcije

u Dubrovniku, u četvrtak, 7. prosinca 2017. u 17:30h, u dvorani u sklopu Palače u Pustjerni, Ulica braće Andrijića 8.

O temi:

Opetovano se postavlja pitanje teorijskog temelja suvremene hrvatske arhitekture. Na koje koncepte se kurentna arhitektonska produkcija oslanja? Iz kojih teorijskih pozicija izrasta? Koji su joj podliježući operativni i vrijednosni sustavi? I premda potraga na tom tragu u pravilu ustvrđuje izostanak nekog zaokruženog i do kraja artikuliranog teorijskog korpusa, tragovi neke specifične i prepoznatljive logike svejedno se naziru. Svaki novi pregled, naime, iznova potvrđuje stanovitu koheziju ovdašnje arhitektonske misli, što se manifestira u konzistentnosti i konceptualnoj srodnosti samih arhitektonskih ostvarenja. Ona se reflektira u obilježjima i vrijednostima transgeneracijskih prostornih i oblikovnih rezultata upućujući time i na postojanost podliježućih misaonih oslonaca. Izazovu njihova otkrivanja posvećuje se i ovo predavanje – prepoznavanju teorijskih oslonaca suvremene hrvatske arhitektonske produkcije, odnosno ustrojavanju elemenata svojevrsne “retroaktivne teorije” hrvatske arhitekture, kao apsolutno nužne konceptualne potke njezine aktualne manifestacije.

O predavačici:

Dr. sc. Karin Šerman arhitektica je i teoretičarka arhitekture, profesorica arhitektonske teorije na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predstojnica Katedre za teoriju i povijest arhitekture. U svom se radu posvećuje proučavanju recentne arhitektonske teorije i istraživanju moderne i suvremene hrvatske i svjetske arhitekture i kulture. Radove publicira u brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima (Arhitektura, Oris, Prostor, Čovjek i prostor, Centropa, Architektura & urbanizmus, ARCH i dr.) i knjigama. Godine 2014. izbornica je hrvatskog nastupa na 14. Venecijanskom bijenalu arhitekture Fundamentals: Absorbing Modernity 1914-2014, gdje s autorskim timom kurira izložbu Fitting Abstraction o hrvatskom arhitektonskom modernizmu. Studij arhitekture završila je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1989., magisterij znanosti u području arhitektonske teorije stekla na Sveučilištu Harvard (Cambridge, SAD) 1996., a doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu 2000

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s dva sata iz područja C:

C3.5 Arhitektonska kritika i teorija

Prijava