Predavanje Milanu Prelogu u čast (1919. - 2019.)

Društvo arhitekata Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata - Područni odbor Dubrovnik i Umjetnička galerija Dubrovnik
pozivaju vas na predavanje
"Milanu Prelogu u čast (1919. - 2019.)", koje će u petak, 27. rujna 2019.
u Galeriji Dulčić Masle Pulitika s početkom u 20 sati održati mr. sc. Maja Nodari.

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s dva (2) sata.

Prijava

*****
Ove godine navršila se stota obljetnica rođenja povjesničara umjetnosti Milana
Preloga (1919.-1988.), koji je svojim djelom kao znanstvenik i teoretičar,
konzervator i sveučilišni profesor obilježio četrdesetak godina hrvatske povijesti
umjetnosti.
Temeljno obilježje Prelogova djela, točnije, njegova metodološkog
postupka, istraživanje je i valorizacija umjetničkih pojava i djela u njihovu
ukupnom kontekstu, odnosno u prostoru, vremenu i ljudskom životu.
Prelogova interpretacija povijesnih cjelina, stalna težnja integralnoj zaštiti baštine
usredotočene na interdisciplinarnoj sintezi ostavila je duboki trag, jer mu je djelo
uzorak iznimne tematske i intelektualne širine.

Dio njegovog istraživačkog i znanstvenog opusa posvećen je Dubrovniku,
čija je povijesna jezgra zahvaljujući Prelogu i izradi dokumentacije najviše razine,
mogla na prvoj sjednici Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a 1979. biti upisana
na Listu svjetske baštine. Iz njegova “dubrovačkog opusa“ izdvajaju se teme aktualne i danas,
postavljajući pitanja o Prelogovoj baštini danas.

Maja Nodari, povjesničarka umjetnosti, konzervatorica, radijska urednica.
Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirala povijesti umjetnosti, gdje je i magistrirala pod
mentorstvom prof.dr. Milana Preloga.
Cijeloga se radnoga vijeka bavila raznim aspektima dubrovačkog kulturnog nasljeđa
kao konzervatorica savjetnica u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske za nepokretnu i
nematerijalnu kulturnu baštinu, te kao urednica na Hrvatskom radiju, gdje je pokrenula ciklus emisija
Baština koji kontinuirano uređuje i vodi 28 godina.
Sudjelovala na nizu simpozija, projekata, izložbi, objavljuje znanstvene, stručne i
publicističke radove, tiskane i multimedijalne. Među brojnim
priznanjima,odlikovana 1996. godine Redom Danice hrvatske s likom Marka
Marulića za obogaćivanje i čuvanje hrvatske kulture te za rad na zaštiti
spomeničke baštine.