Predavanje s temom Izmjena i dopuna Zakona o gradnji te Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, primarno vezano uz eDozvole i eKonferencije

U suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja uspjeli smo organizirati

predavanja

na temu Izmjena i dopuna Zakona o gradnji te
Izmjena i dopuna Zakona o prostornom
uređenju, 
primarno vezano uz eDozvole i eKonferencije.

Za područje PO Rijeka predavanja će se održati:

 

  • 1. ožujka 2019. godine (petak) od 11:00 - 14:00 sati na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka - Dvorana G-003

 

Program predavanja možete vidjeti ovdje.

Predavanje je organizirano za članove četiri komore u graditeljstvu i prisustvovanje predavanjima se

ne naplaćuje. 

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata vrednuje s tri (3) sata.

Predavač je Danijel Meštrić, državni tajnik u MGiPU.

Posebno ističemo da ćete nakon održanih prezentacija, imati mogućnost postavljati pitanja.

S obzirom na važnost tema, pozivamo Vas da u što većem broju prisustvujete predavanjima.