Predavanje Zadarski bunkeri

Društvo arhitekata Zadra organizira predavanje

Zadarski bunkeri

koje će održati arhitekt Ante Šime Andrović

u srijedu, 27. studenoga 2019. godine u 18,00 sati u prostorijama ZDA

 

Ti neuočljivi, ali sveprisutni objekti, predstavljaju dio zadarske povijesti 20. stoljeća.

Predavanje pokriva vrijeme talijanske okupacije grada, opseg fortifikacijskog sustava oko grada te proučava nove prilike, presedane i mogućnosti njihovog povratka u zbivanja grada.

Uvod predavanju održat će doc. dr. sc. Antonija Mlikota sa Zadarskog sveučilišta.

Predavanje će popratit Jurica Vučetić sa prezentacijom svog istraživanja na temu "Talijanske fortifikacije u Zadru i okolici".

Nakon predavanja će uslijediti panel rasprava čiji će sudionici osim Ante  Androvića i Jurice Vučetića biti još i doc. dr. sc. Antonija Mlikota i izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić obje sa Zadarskog sveučilišta

koje se već dulje vrijeme intenzivno bave problematikom neželjene baštine kroz projekt "Revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku"

u sklopu "Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020."

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s dva (2) sata iz područja C 3.1 Nasljeđe.