Pripremni seminar za postupak certifikacije i certificiranje voditelja projekta prema IPMA 4-L-C sistemu

Hrvatska komora arhitekata u partnerstvu s tvrtkom Intelika poziva Vas

u sklopu Programa stručnog usavršavanja na

Pripremni seminar za postupak certifikacije i certificiranje voditelja projekta prema IPMA 4-L-C sistemu -

edukaciju za voditelja projekta sukladno Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Intelika provodi pripremne seminare za postupak ovjere sposobnosti za upravljanje projektima prema IPMA 4-L-C sistemu certifikacije.

Pogodnosti za članove Komore:

HKA je za svoje članove osigurala 10% popusta na redovnu cijenu edukacije pripremnih seminara za postupak certifikacije i certificiranje voditelja projekta prema IPMA 4-L-C sistemu.

Razina certifikacije 

Intelika Edukacijski Centar 

Popust za članove HKA-a

Edukacija izvan Zagreba 

Popust za članove HKA-a

 C

 5.850,00 kn + PDV

5.265,00 kn + PDV

 6.435,00 kn + PDV

5.791,50 kn + PDV

 D

 3.575,00 kn + PDV

3.217,50 kn + PDV

 3.932,00 kn + PDV

3.538,80 kn + PDV

Cijena uključuje:

• Seminar i pripremu za certifikaciju prema IPMA 4-L-C programu

• Edukacijske materijale

• Polaganje ispita za IPMA Level D i C

Uz to, članovi Hrvatske komore arhitekata - polaznici  IPMA certifikacije u Intelici, mogu ostvariti i 30% popusta za dvije edukacije iz Intelika edukacijskog centra po njihovom izboru (sukladno redovnom programu edukacija). Ova opcija ne uključuje IPMA certifikaciju.

Članovi Hrvatske komore arhitekata koji nisu pohađali IPMA pripremne seminare mogu ostvariti 15% popusta za dvije edukacije iz Intelika edukacijskog centra po njihovom izboru (sukladno redovnom programu edukacija). Ova opcija ne uključuje IPMA certifikaciju.

Pripremni seminar za postupak certifikacije i certificiranje voditelja projekta se održavaju prema sljedećem rasporedu:

Pripremni predcertifikacijski seminar održat će se u Zagrebu, 27. i 28. travnja 2017. godine od 09:00-13:00 sati u Intelika edukacijskom centru.

Link na prijavu:  http://edukacija.intelika.hr/prijava/?e=182  

Sadržaj edukacije:http://intelika.hr/sadrzaj-seminara

O voditeljima projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15):

25. srpnja 2015. godine na snagu stupio je stupio Zakon, kojim su investitori - javni naručitelji - obvezni imenovati voditelja projekta i to kod


1. ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.

2. ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Za voditelja projekta mogu se imenovati fizičke osobe koje

1.       imaju najmanje osam godina radnog iskustva s obrazovanjem iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva

2.       su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij,

ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Voditelj projekta

Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:

1.       međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom ili

2.       obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

Pripremni seminari su edukacija nakon koje polaznici trebaju položiti završni IPMA certifikacijski ispit kako bi stekli Zakonom propisane zahtjeve i mogli biti imenovani za voditelje projekata.

Sudjelovanjem na pripremnim seminarima za postupak certifikacije i certificiranje projekata polaznici ostvaruju deset (10) sati u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata u području

E – UPRAVLJANJE (E2.2 Arhitekti i velike investicije, E2.3 Arhitekti i vođenje projekata).

Najavljujemo i održavanje:

 

Revit Essentials u Zagrebu:

Termin: 18.-.21.4.2017.

Link na prijavu: http://edukacija.intelika.hr/prijava/?e=181

Sadržaj edukacije: http://www.intelika.hr/proizvodi/edukacija/plan-edukacije-revit-essentials