Pripremni seminar za postupak certifikacije i certificiranje voditelja projekta prema IPMA 4-L-C sistemu

Hrvatska komora arhitekata u partnerstvu s tvrtkom Intelika poziva Vas u sklopu Programa stručnog usavršavanja na

Pripremni seminar za postupak certifikacije i certificiranje voditelja projekta prema IPMA 4-L-C sistemu - edukaciju za voditelja projekta sukladno Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Zagreb, 13. i 14.6.2019. od 9,00 - 13,00 sati


LINK ZA PRIJAVU

   

Za članove Hrvatske komore arhitekata odobrava se 15% popusta.

Cijena uključuje:

    Seminar i pripremu za certifikaciju prema IPMA 4-L-C programu
    Edukacijske materijale
    Polaganje ispita za IPMA Level D i C

Pripremni seminari su edukacija nakon koje polaznici trebaju položiti završni IPMA certifikacijski ispit kako bi stekli Zakonom propisane zahtjeve i mogli biti imenovani za voditelje projekata.

Sudjelovanjem na pripremnim seminarima za postupak certifikacije i certificiranje projekata polaznici ostvaruju deset (10) sati u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata u području

E – UPRAVLJANJE (E2.2 Arhitekti i velike investicije, E2.3 Arhitekti i vođenje projekata).