Projektiranje nZEB-a u BIM-u: dvodnevna on-line edukacija

Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizira dvodnevnu online edukaciju: 

PROJEKTIRANJE nZEB-a u BIM-u, koja se održava 9. i 10. lipnja 2021. godine.

Cijena za kompletnu edukaciju po EARLY BIRD cijeni do 23. svibnja, zajedno sa završnim certifikatom iznosi 660,00 HRK + PDV.

        PRIJAVNICA           CJENIK                PROGRAM
 

BIM (eng. Building Information Model/Modeling/Management) predstavlja skup tehnologija, postupaka i pravila koji omogućuje da više sudionika surađuje u projektiranju, građenju i upravljanju građevinom u virtualnom prostoru. U zadnje dvije godine interes za BIM-om u Hrvatskoj bilježi drastičan porast. Današnja tehnologija omogućava razvoj digitalizacije građevinarstva, stoga su inovacije jedan od najvećih pokretača implementacije BIM-a kroz koju građevinski sektor može biti uspješniji i produktivniji. Kroz edukaciju ćete imati priliku čuti iskustva, novosti i primjere dobre prakse pri projektiranju u BIM-u.

ZAŠTO UPISATI EDUKACIJU?

Namijenjena je za eksperte - arhitekte, projektante i inženjere
Stjecanje konkretnih novih znanja u projektiranju prema nZEB-u u BIM-u
Program edukacije vrednuje se u okviru Programa stručnog usavršavanja s 4 sata pri HKA i HKIG
Izdavanje certifikata nakon završene edukacije
Interaktivna komunikacija s predavačima
Organizator osigurava edukativne materijale predavača
Mogućnost dobivanja besplatnih probnih verzija za softvere i platforme koje će se koristiti tijekom edukacije - upute za preuzimanje i dobivanje besplatnih licenci možete preuzeti putem linka.


TEME KOJE EDUKACIJA NUDI:

Zakonski okviri za nZEB u RH
Obvezni uvjeti koje treba zadovoljiti nZEB zgrada
Načini zadovoljenja kriterija prilikom projektiranja nZEB-a
Kako projektirati termotehničke sustave
Primjeri, analize i izračuni troškovno optimalnog rješenja
nZEB i BIM
BIM metodologija – osnove i procesi
Implementacija BIM-a u Hrvatskoj
Planiranje i građenje zgrada, načini njihova korištenja i upravljanja primjenom BIM pristupa
Potrebe za novim rješenjima u BIM-u
Energetska simulacija i modeliranje instalacija u BIM okruženju
Implementacija BIM-a u strojarskom uredu

Sudjelovanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje s četiri (4) sata:

Područje A – 1 h

Područje C -  1,5 h

Područje D – 1,5 h