Proljetni seminar Hrvatske udruge za zastitu od pozara u Zagrebu

 

Pozivamo Vas na Proljetni seminaru u organizaciji Hrvatske udruge za zaštitu od požara, koji će se održati u četvrtak, 4. svibnja 2017. godine s početkom u 9.00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje), Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb.

Seminar se organizira u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata, te se u Programu stručnog usavršavanja vrednuje s dva sata iz područja:

A ZAKONODAVSTVO: 1,5 sat
A1.6 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke
A1.7 Zdravlje i sigurnost

D KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 0,5 sata
D1.2 Nosive konstrukcije u betonu, čeliku i drvu

Petnaestak minuta prije početka seminara otvorene su prijave.

Program seminara je slijedeći:

 

I. dio
9:00 - 9:45 sati (45 min.):
Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada.
Označavanje razreda otpornosti na požar prema navodima iz Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.
Aktualni primjeri ispitivanja elemenata i konstrukcija i njihova razredba prema Europskim normama. Boris Simonić, dipl. ing. stroj.

9:45 - 10:30 sati (45 min):
Protupožarna zaštita nosivih građevinskih konstrukcija (čelik, drvo, armirani beton)
Stipe Barišić, dipl. ing. stroj.

10:30 - 11:00 sati
Pauza - vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program
(u prostoru ispred dvorane)

II. dio
11:00 - 11:45 sati (45 min)
Preventiva i operativa – Poveznica na primjeru visokih objekata
Dario Gauš, zamjenik zapovjednika, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Kotizacija za seminar iznosi 400,00 kn, osim za članove HUZUP-a, za koje iznosi 200,00 kn. Prijavnica je u prilogu te je zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr ili na fax:01/6182273.