Proljetni seminar HUZOP-a


Poštovani kolegice i kolege,

pozivamo Vas na sudjelovanje na seminaru u organizaciji HUZOP-a,

koji će se održati u četvrtak 10.5.2018. s početkom

u 9.00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje),

Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb.

Seminar se organizira u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i vrednovat će se u Programu stručnog usavršavanja HKA.


Program seminara je sljedeći:

Petnaestak minuta prije seminara – prijave.

                 
I dio

*09.00 - 10.00 sati

(60 minuta)

Izborna skupština


*10.00 - 10.15 sati

(15 minuta)

Status zakonske regulative u domeni zaštite od požara

g. Kadojić, di

Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove                      


*10.15-11.00 sati

(45 min.):

Odabir vatrogasnih aparata i važeći propisi – tumačenje odredbi pravilnika (način odabira aparata)

g. Švoger, di

Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove                      


*11.00 - 11.15 sati

(15 min):

Prezentacija norme EN 16034 (protupožarna vrata i zavjese)

g. Tomislav Skušić, d.i.

LTM – Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o.


*11.15 - 11.45 sati

(30 min)

Inovativna protupožarna zavjesa sa klasifikacijom EI 30-60-90 bez sprinklera

g. Vladimir Šimunčić, ing el.

Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG


*11.45 – 12.30 sati

pauza - vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program (u hallu ispred dvorane)II dio

*12.30 - 12.45 sati

(15 min)

Prekidne udaljenosti na pročeljima zgrada između različitih požarnih odjeljaka

g. Milan Carević

Inspekting / HUZOP


*12.45 - 13.15 sati

(30 min)

Prekidne udaljenosti na pročeljima – Kingspan grupa

g. Roy Weghorst, voditelj regulatornih poslova u Kingspan grupi (aktivan sudionik  udruga za zaštitu od požara i odbora za standardizaciju, a trenutačno je član Odbora za normizaciju CEN TC127 WG4 "Reakcija na požar").

Kingspan


Kotizacija za seminar iznosi 400 Kn, osim za članove HUZUP-a, za koje iznosi 200 Kn.

Za inspektore MUP-a kotizacije nema.

Prijavu s dokazom o uplati treba poslati na tajništvo HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr ili na fax:01/6182273.