Seminar HUZOP-a u Splitu / 20.9.2022., Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u 11 sati

Seminar u organizaciji Hrvatske udruge za zaštitu od požara i tvrtke Komjate d.o.o., koji će se održati u utorak 20. rujna 2022.godine s početkom u 11.00 sati, u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Ul. Matice hrvatske 15, Split.

PROGRAM SEMINARA:
 
Prijava: 10:45-11:00
 
11:00 – 11:45 sati
EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA KONSTRUKCIJA U POŽARNIM UVJETIMA
 
Predavači:      
prof.dr.sc. Ivica Boko, dipl.ing.građ., redoviti profesor na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Neno Torić, dipl. ing. građ., izvanredni profesor na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
 
Sažetak: Smanjenje nosivosti čeličnih i aluminijskih konstrukcija uslijed pojave deformacija od puzanja u slučaju požara uzrokuje preuranjeni kolaps konstrukcije ukoliko su prisutni određeni termo-mehanički rubni uvjeti. Prikazat će se rezultati nedavno provedenih istraživanja provedenih na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu vezanih za ispitivanje utjecaja veličine temperature i nivoa opterećenja koji uzrokuju neočekivani kolaps stupova uslijed pojave puzanja. Provedena istraživanja pokazala su da je moguće otkazivanje nosivih stupova pri temperaturama od 400°C (čelik) i 160°C (aluminij).
 
11:45 – 12:30 sati
NAČINI DOKAZIVANJA SVOJSTVA GRAĐEVNIH PROIZVODA
(osnove s primjerima građevnih proizvoda za pasivnu požarnu zaštitu)
 
Predavač:     
Tomislav Skušić, dipl.ing.stroj., direktor Laboratorija za toplinska mjerenja LTM d.o.o.
 
Sažetak: Predavanje obuhvaća zakonske osnove za stavljanje građevnih proizvoda na tržište, kao i pojmove usklađenih i neusklađenih tehničkih specifikacija, europske tehničke ocjene, certifikata proizvoda, izjava o svojstvima građevnih proizvoda. Primjeri građevnih proizvoda za pasivnu zaštitu od požara. Web stranice na kojima se može provjeriti trenutno stanje zakonodavstva, normizacije, odobrenih i prijavljenih tijela. Pitanja i odgovori iz prakse vezana za građevne proizvode za zaštitu od požara i dokumente kojima se dokazuju njihova svojstva.
 
12:30 – 13:15 sati
PROJEKTIRANJE SIGURNOSTI OD POŽARA U SLOVENIJI
 
Predavač:     
Milan Hajduković, univ.dipl.inž.str., predsjednik Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV)
 
Sažetak: Predavanje obuhvaća slijedeće teme, temeljene na iskustvima iz Slovenije:
 
Zakonska regulativa i projekt zaštite od požara
Tehnička smjernica TSG 01-001:2019 “Zaštita od požara u zgradama”
Primjena inženjerskih metoda
„Izkaz požarne varnosti“ (Potvrda o sigurnosti od požara)
Licence SZPV za izvođače radova
Greške u dizajnu, konstrukciji i održavanju na primjeru požara tvornice XPS
 
13:15 – 14:00 sati
TEHNIČKI PREGLED
 
Predavač:     
Miranda Kulišić, dipl.ing.kem.tehn., inspektorica zaštite od požara, MUP RH
 
Sažetak: Način postupanja inspekcije na tehničkom pregledu. Pregled projektne dokumentacije sa građevinske dozvole. Vizualni pregled građevine. Pregled završnih izvješća, certifikata, izjava i ispitivanja. Nedostaci tehničkih pregleda  te postupanje po istima.
 
 
ZAKUSKA
14:00 – 15:00 sati
 
Predavanja / Prezentacije
Predavanja i prezentacije sa seminara bit će dostupne članovima HUZOP-a i polaznicima nakon održavanja seminara.
 
Kotizacija
Kotizacija se za seminar ne plaća. Seminar je u cijelosti sponzoriran od strane tvrtke Komjate d.o.o.
 
Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave te ga dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr Obrazac za prijavu je u prilogu ovog poziva.
 
Za dodatne informacije ili nejasnoće kontaktirajte tajnika HUZOP-a, gospodina Dubravka Jankovića, tel. 091 2555 022
 
 
Prema Programu SU HKA program se vrednuje s četiri (4) sata iz područja Tehničke regulative (područje A) 
A2 / Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara i A3 / Tehnička regulativa gradnje
 
 
 
Više na ovoj POVEZNICI.