Seminar Koordinacija projekata na građevini: Geze BIM / Security / Regulativa

 

 

Sudjelovanje se ne naplaćuje!

Prijavu je potrebno poslati na e-mail: d.jankovic@geze.com ili danica@alarmautomatika.com .

Program i prijava

Konferencija se u programu stručnog usavršavanja vreduje s dva (2) sata i to iz područja

A – REGULATIVA I EDUKACIJA 0,5h
A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

D – KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 1,5
D1.1 Tehnologije građenja i opremanja 
D3.1 BIM tehnologija
D3.3 Informacijski sustavi