Sloboda greške - predavanje u Dubrovniku

Hrvatska komora arhitekata - Područni odbor Dubrovnik, Društvo arhitekata Dubrovnika i Umjetnička galerija Dubrovnik

pozivaju Vas na još jedno predavanje iz ciklusa

Prezentacija ostvarenja hrvatskih arhitekata

pod naslovom

Sloboda greške

predavača

Mirele Bošnjak, Mirka Buvinića i Maje Furlan Zimmermann,

 x.3.m.: natječaji, projekti realizacije

u petak, 26. travnja 2019. godine u 20,00 sati u

Galeriji Dulčić Masle Putilika u Dubrovniku.

Ulaz je slobodan, a predavanje se u programu stručnog usavršavanja vrednuje s 2 (dva) sata.

Prijava