Stručni skup Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Gradu Dubrovniku

Grad Dubrovnik i Hrvatska komora arhitekata - područni odbor Dubrovnik
organiziraju u povodu Međunarodnog dana zdravih gradova

STRUČNI SKUP I RADIONICU

„IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U GRADU DUBROVNIKU“


Vrijeme održavanja: 20. svibnja 2019. od 10,00 sati

Mjesto održavanja: Amfiteatar Sveučilišta u Dubrovniku,
Branitelja Dubrovnika 41 (stara bolnica)

Posebno najavljujemo predavanje kolege red. prof. art. Ljubomira Miščevića, dip. ing. arh.
s temom „Pristupačnost kao trajna i razvojna tema održivosti“.

Program možete vidjeti ovdje

Nakon završetka skupa predviđa se obilazak lokacija /primjera dobre prakse izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom:

Plaže prilagođene osobama s invaliditetom Solitudo („Mandrač“) i Copacabana,
Opća bolnica Dubrovnik - Poliklinika za mentalno zdravlje djece,
Udruga „Dva skalina“ - senzorička soba i
Povijesna gradska jezgra - transporter za osobe s invaliditetom

Potpora u organizaciji skupa:
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Sveučilište u Dubrovniku
Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Dubrovnik
Opća bolnica Dubrovnik
Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik

Sudjelovanje je besplatno i vrednuje se u Programu stručnog usavršavanja HKA s dva (2) sata.

Prijava