Stručni skup Prostorno uređenje i gradnja 2017. u Karlovcu

STRUČNI SKUP

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 2017.

održat će se

27. rujna 2017. godine, KARLOVAC, Knjižnica za mlade, Banjavčićeva 8

Hrvatska komora arhitekata, Područni odbor Karlovac i Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca pozivaju Vas na stručni skup –
Prostorno uređenje i gradnja 2017.

Program:

9.30-10.00 prijave / okupljanje sudionika

10.00-10.15 pozdravni govori:

1.    Martina Furdek Hajdin, dipl. ing. arh, zamjenica župana Karlovačke županije

2.    Marina Jarnjević, mag. iur, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

3.    Vesna Ribar, dipl.ing.građ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca

4.    Matija Vinski dipl.ing.arh, Predsjednik Područnog odbora Hrvatske komore arhitekata / moderator

10.15 -11.00 PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE:

Zakon o gradnji: doc. dr. sc. Milan Rezo, dipl. ing. geod., pomoćnik ministra za dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o prostornom uređenju: Gordana Kovačević, dipl.ing.arh., voditeljica službe za prostorne planove u Upravi za prostorno uređenje, Sektoru za prostorno uređenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

11.00-11.15 Pitanja i diskusija

11.15-12.00 IZMJENE PROPISA U POSTUPKU ISHOĐENJA AKATA O PRAVU GRAĐENJA, E – DOZVOLA:  Marina Jarnjević mag. iur.

12.00-12.15 Pitanja i duskusija

12.15-12.30 pauza za kavu / zakusku

12.30 - 13.30 OKRUGLI STOL

1.    Martina Furedek Hajdin dipl. ing. arh.

2.    Marina Jarnjević mag. iur.

3.    Vesna Ribar dipl. ing. građ.

4.    doc. dr. sc. Milan Rezo, dipl. ing. geod.

5.    Gordana Kovačević, dipl.ing.arh.

6.    Matija Vinski, dipl. ing. arh., moderator

Sudjelovanje na Skupu je besplatno!
Stručni skup se u Programu stručnog usavršavanja vreduje s četiri (4) sata iz područja:

A1.1 Prostorno uređenje

A1.2 Gradnja

A1.8 Ostali zakoni i propisi

A4.2 Napuci za opremanje prostorno-planske i građevinske dokumentacije

Prijava