Stručno predavanje na temu Građevinska regulativa - novi pravilnik o jednostavnim građevinama

Tvrtka I.T.V. d.o.o. u sklopu Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata organizira stručno predavanje na temu Građevinska regulativa - novi pravilnik o jednostavnim građevinama

u petak, 30. lipnja 2017. godine u 18,00 sati u prostorijama Društva arhitekata Rijeka, Ivana Dežmana 2a u Rijeci.

prema sljedećem rasporedu:

17:30 Prijave

18,00 – 19,30

Građevinska regulativa – novi pravilnik o jednostavnim građevinama

predavač: Snježana Jureša Šubat, dipl. ing. građ.

 

19,30 – 20,30

Energetska obnova višestambenih zgrada
predavač: mr. sc. Dorijan Rajković, dipl. ing. el.

Očekuje nas val energetske obnove, te će predavanja dati informacije o tome što donosi nova regulativa i koji su noviteti u zakonu planirani vezano za arhitektonsku struku.
Prikazat će se i nekoliko primjera kompletne energetske obnove višestambenih zgrada s naglaskom na posebnosti u obnovi – npr. energetska obnova objekata s posebnim arhitektonskim detaljima koje je potrebno sanirati i sl.

Sudjelovanje je besplatno, a prijavu je potrebno poslati na l.vidas@itv-murexin.hr .

 

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s ukupno tri (3) sata, i to 

A  REGULATIVA I EDUKACIJA – 2 sata

A1.2 Gradnja

A1.4 Energetska učinkovitost i BREEAM standard

 

C GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST 1 sat

C2.2 Koncepti energetske obnove i obnovljivi izvori energije

C3.2 Rekonstrukcija