Stručno usavršavanje: ApolitikA - Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica i Vizije gradova i prostora međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj

Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020.: Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja

Kome je namijenjen?

- Stručni skup je namijenjen predstavnicima tehničke struke i urbanistima, (inženjeri strukovnih područja arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike), Društvu arhitekata Istre i stručnjacima šireg područja RH te drugim inženjerima strukovnih područja koji su odgovorni za prostorno planiranje, gradnju i urbano uređenje u svojim zajednicama, članovima Mreže zdravih gradova RH, predstavnicima udruga građana s posebnim potrebama, zdravstvenim djelatnicima, političarima u JLS-ima i županijskim upravama odgovornim za donošenje odluka u oblasti uređenja prostora i zainteresiranoj javnosti.

Teme i predavači

Trajanje Tema Predavač
10.15-10.55 Akreditacija sudionika  
11.00-11.15 Riječi dobrodošlice  
11.15-12.00 Smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.,
Hrvatska komora arhitekata
12.00-12.30 Promocija publikacije Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj mr. sc. Irena Matković, ravnateljica
Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj
12.30-12.45 Pauza  
12.45-13.30 Povelja iz Barcelone o prostornom planiranju Sandra Jakopec dipl. ing. arh,
predsjednica Udruge hrvatskih urbanista
13.30-14.15 Nova urbana agenda Jadranka Vranek dipl. ing. arh.,
Hrvatski zavod za prostorni razvoj
14.15-15.00 Amsterdamski pakt – Urbana agenda za EU Ingrid Gojević dipl. ing. arh.,
Hrvatski zavod za prostorni razvoj
15.00-15.15 Urbana agenda Unije za Mediteran Jadranka Vranek dipl. ing. arh.,
Hrvatski zavod za prostorni razvoj
15.15-15.30 Pauza  
15.30-16.15 Atenska povelja i moderni grad – istine i zablude prof. dr. sc. Tihomir Jukić,
redoviti profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
16.15-17.30 Zaključci  

Broj sudionika
- predvidivo do 45 osoba.

Nositelji izlaganja bit će za:

  • Smjernice za provedbu arhitektonskih politika Hrvatska komora arhitekata
  • Vizije gradova i prostora – međunarodne preporuke za prostorni i urbani razvoj Hrvatski zavoda za prostorni razvoj, Udruga hrvatskih urbanista, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Direktori stručnog skupa:
Nataša Basanić Čuš, koordinatorica Zdravog grada Poreč
mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica-urbanistica, koordinatorica projekta Zdravi grad Vinkovci,

Moderatori:
Nataša Basanić Čuš, Zdravi grad Poreč
mr. Mandica Sanković, Zdravi grad Vinkovci

Organizatori:
Projekt Zdravi grad Poreč, Projekt Zdravi grad Vinkovci, Hrvatska mreža zdravih gradova, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatski zavod za prostorni razvoj i DAGIT Vinkovci.

Vrijeme i mjesto održavanja:
07. 07. 2017. godine u prostorima Zdravog grada Poreč, M. Gioseffi 4 – Poreč, u trajanju predvidivo od 11 do 17.00 sati.

Kotizacija:
Bez kotizacije uz prethodnu pravovremenu prijavu.
Sudjelovanjem na ovom stručnom skupu, ostvaruju se sati prema Programu stručnog usavršavanja Hrvatska komore arhitekata i to 7 (sedam sati) iz sljedećih područja:

A REGULATIVA I EDUKACIJA – 2 sata
A1.1 Prostorno uređenje
A1.6 Zdravlje i sigurnost
B PROSTOR I OKOLIŠ – 5 sati
B1.1 Strategije prostornog razvoja
B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost
B2.1 Arhitektonske politike
B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta
B2.4 Javni prostor u gradu
B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline
B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora

Kontakt osoba i prijave:
Ljiljana Bernaca, fond-zdravi-grad@pu.t-com.hr, 052/452-335; 091/452-3350