Uvid u prezentacije VIII. zelenog dana Hrvatske komore arhitekata

 

Poštovani sudionici VIII. zelenog dana Hrvatske komore arhitekata,

 

Kako bi podatke s ovogodišnjeg međunarodnog stručnog skupa učinili trajno dostupnima, našim članovima smo osigurali uvid u prezentacije svih predavača, koje možete naći na web stranici Komore, u rubrici: Samo za članove,

uz lozinku koju koristite za ulazak na taj dio weba.

 

Organizacijski odbor