Webinar Projektiranje i nadzor izvođenja bazena za plivanje

Hrvatska komora arhitekata u sklopu Programa stručnog usavršavanja

najavljuje webinar tvrtke Mapei Projektiranje i nadzor izvođenja bazena za plivanje

Webinar traje 45 minuta, a u Programu SU-a HKA će se vrednovati s ukupno jednim (1) satom iz područja C i D.

 

Prijavite se besplatno ovdje

Uputa za prijavu