Webinar Zeleni krovovi 8.5.2020.

Hrvatska komora arhitekata u sklopu Programa stručnog usavršavanja

najavljuje webinar tvrtke Mapei Zeleni krovovi

Webinar traje 45 minuta, a u Programu SU-a HKA će se vrednovati s ukupno jednim (1) satom iz područja C i D.

 

Prijava na webinar