Molimo prijavite se putem sustava NIAS.

Ukoliko imate poteškoće s odabranom uslugom, kontaktirajte Tajništvo Hrvatske komore arhitekata svakog radnog dana u vremenu od 8:00-17:00 sati na broj telefona: 01/5508 404, 01/5508 410 ili pošaljite poruku na e-mail: clanstvo@arhitekti-hka.hr i/ili arhitekti@arhitekti-hka.hr