HKA i BIM

Potaknuti činjenicom da se u Hrvatskoj BIM tehnologija koristi sporadično, uz slabo poznavanje BIM procesa projektiranja, Hrvatska komora arhitekata u 2016. godini osniva Odbor za informatizaciju, web i digitalne tehnologije te pokreće projekt s ciljem informiranja o BIM procesu i popularizacije korištenja BIM-a. Projekt je orijentiran članstvu Hrvatske komore arhitekata – inženjerima arhitekture, članovima ostalih srodnih strukovnih komora (Hrvatske komore inženjera građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike i dr.) te javnopravnim tijelima i javnosti općenito. U sklopu projekta organizirali su se i održali:

 • Međunardone BIM konferencije HKA (2016. i 2017.)
 • mini BIM konferencije HKA s popratnim edukacijskima programom “BIM radionice” organiziranim za sve zainteresirane članove područnih odbora HKA (tijekom 2016. i 2017.)
 • Arhitektura i digitalno doba u sklopu Dana arhitekata 1.0 (2017.)

 

Međunarodne BIM konferencije

1. međunarodna BIM konferencija u Hrvatskoj održana je 14. svibnja 2016. godine u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Jednodnevno događanje sadržavalo je predavanja internacionalno istaknutih stručnjaka te prezentacije domaćih arhitektonskih praksi koji su pružili sveobuhvatni uvid u znanja o BIM-u, kao i pregled teorijskog i praktičnog aspekta procesa, međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva te time osigurali jačanje kompetencija svih sudionika graditeljskog sektora u Hrvatskoj prema europskoj i svjetskoj praksi.

„Smatramo da je ovo bilo jedno od najboljih dijelova stručnog usavršavanja do sad jer predstavlja odmak od surovih prezentacija opreme i tehnologija izvođenja te s druge strane, odmak od predavanja o kritičkim, političkim i zakonodavnim temama u arhitekturi. Po prvi puta se govori o samoj metodi i procesu rada u arhitektonskom uredu i kako ih korištenje kompjuterskih programa i drugih tehničkih dostignuća mijenja, usavršava i što je najvažnije - ubrzava!”

2. međunarodna BIM konferencija održana je 3.12.2017. godine u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Zaključci 1. međunarodne BIM konferencije

 

Mini BIM konferencije i edukacijski program BIM radionice

Edukacijski program “BIM radionice” organiziran je kao serija stručnih predavanja i radionica s ciljem edukacije polaznika o teorijskoj i praktičnoj implementaciji BIM tehnologije. Radionice provode stručni/licencirani voditelji, podijeljene su na dvije razine – početne i napredne, a polaznici se usmjeravaju na praktičan rad u manjim interdisciplinarnim grupama. Osnovni cilj Edukacijskog programa “BIM radionice” je informiranje polaznika edukacijskog programa, javnopravnih tijela i javnosti o BIM procesu projektiranja i izrade projektne dokumentacije, edukacija polaznika o praktičnoj primjeni stečenog znanja te popularizacija korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj.

Informiranje polaznika programa ostvaruje se u prvom dijelu radionice putem stručnih predavanja na temu BIM procesa projektiranja i BIM standarda u Europi i svijetu. Edukacija s naglaskom na praktičnu primjenu ostvaruje se praktičnim radom u drugom dijelu radionice – polaznici izrađuju virtualni trodimenzionalni informacijski model građevine pod vodstvom stručnog/licenciranog voditelja radionice. Pristupanjem edukacijskom programu “BIM radionice”, polaznici su upoznati s važnosti i dobrobitima korištenja BIM tehnologije, rukuju osnovama korištenja BIM software-a te se usmjeravaju na implementaciju BIM tehnologije u vlastitoj stručnoj praksi čime postaju konkurentniji na tržištu.

U sklopu edukacijskog programa, do kraja 2017. godine održano je 5 radionica (u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Zadru), s ukupnim brojem polaznika 150.

U svrhu održivosti projekta, u sklopu organizacije BIM konferencija, mini BIM konferencija te popratnog edukacijskog programa predviđa se i:

 • sastavljanje kurikuluma s opisom metode organiziranja i vođenja edukacijskih radionica – sheme za održavanje slijedećeg ciklusa radionica uz mogućnost njihovog održavanja na drugim lokacijama,
 • ostvarivanje suradnje Hrvatske komore arhitekata s ostalim srodnim strukovnim komorama (Hrvatska komora inženjera građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike i dr.) kroz interdisciplinarno sudjelovanje njihovog članstva u edukacijskom programu,
 • izrada zaključaka i video materijala provedenog edukacijskog programa koji će služiti kao sredstvo promidžbe slijedećeg ciklusa radionica, kao i sredstvo informiranja javnopravnih tijela i javnosti o BIM tehnologiji i važnosti njene implementacije.

Time ovaj projekt nosi različite vrste aktivnosti koje se nadopunjuju i čine zbir edukativno-informativno-zagovaračkih alata koji će biti podloga za daljnje komplementarne aktivnosti vezane uz implementaciju BIM tehnologije u Hrvatskoj.

Link - 

Arhitektura i digitalno doba na Danima arhitekata 1.0

Link – dani.arhitekti-hka.hr

Članovi odbora:

 • Matija Vinski, dipl.ing.arh. predsjednik Odbora,
 • Marko Zeko, dipl.ing.arh.
 • Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.
 • Bojana Šantić, mag.ing.arch.
 • Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl.ing.arh.

Suradnici:

 • Marin Račić, dipl.ing.arh. 
 • Vedran Orešić, dipl.ing.arh.