• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Autorska prava

Zakoni

 • Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva
  (NN 66/21)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
  (NN 111/21)
 • Zakon o patentu
  (NN 16/20)
 • Zakon o industrijskom dizajnu
  (NN 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11, 46/18)
  Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva („Narodne novine“, br. 54/05.) prestaju važiti odredbe članka 60. Zakona o industrijskom dizajnu, u dijelu koji se odnosi na zastupanje.
 • Zakon o žigu
  (NN 14/19)
 • Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
  (NN 54/05, 49/11, 54/13)
 • Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva
  (NN 66/21)
 • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
  (NN 43/96, 44/96, 127/00, 177/04)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o patentu
  (NN 55/20)
 • Pravilnik o industrijskom dizajnu
  (NN 72/04, 117/07, 66/11, 125/13, 43/17)
 • Pravilnik o žigu
  (NN 38/19, 137/23)
 • Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava iz proračuna Republike Hrvatske
  (NN 119/04)
 • Pravilnik o vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava
  (NN 38/22, 152/22)

 

Više informacija