• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

e-Građevinski dnevnik

Pristupite modulu e-Građevinski dnevnik (link na https://egd.mpgi.hr/login)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) izradilo je novu e-uslugu pod nazivom eGrađevinski dnevnik. Riječ je o usluzi namijenjenoj praćenju procesa građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja Uporabne dozvole. Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuju vođenje Građevinskog dnevnika elektroničkim putem. Osnovni cilj vođenja Građevinskog dnevnika elektroničkim putem je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu.

eGrađevinski dnevnik je web cloud rješenje kojem istovremeno jedan ili više korisnika mogu pristupati s različitih lokacija i u stvarnom vremenu raditi na evidencijama i dokumentima. Na taj način sustav je dostupan neograničenom broju korisnika neovisno o lokaciji ili uređaju koji koriste, a omogućeno je i spremanje dokumentacije u digitalnom obliku na jednom mjestu. Time se želi riješiti ključan problem gubitka dokumentacije ili nemogućnosti pristupanja tehničkom pregledu zbog toga što se investitoru ne želi dati dokumentacija na uvid, što je nažalost bila praksa u pojedinim slučajevima i dovodila je do nemogućnosti realizacije investicijskih projekata.

Ovaj modul je namijenjen ovlaštenim osobama i osobama koje vode građenje, ali i fizičkim osobama poput investitora, zastupnika investitora i drugih osoba. Modul je povezan s već razvijenim modulima iz Informacijskog sustava prostornog uređenja kao što je eDozvola da način da se podaci upisani u Prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski  nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.

U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik aktivno su sudjelovale komore arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija. U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU), eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a. Kroz ovaj modul omogućen je pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s FINA-om i Poreznom upravom.

EGD - organizacija gradilišta pdf

EGD - Upute pdf

Članovi koji već posjeduju kID karticu s važećim potpisnim i identifikacijskim certifikatom ne trebaju ishoditi novu već e-Građevinskom dnevniku pristupaju s tim certifikatom. Novi članovi koji se upisuju u Imenik inženjera gradilišta predaju zahtjev za kID karticu prema uputi Zahtjev za izdavanje kID kartice .

Obavještavamo Vas da su otvoreni brojevi telefona i mail adrese za upite vezane uz eGrađevinski

tel: 01 3712836 ; e-pošta: eGD-info@mpgi.hr