• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Arhitektonska djelatnost

Uvjeti i registracija djelatnosti

Zakoni

 

Akti Hrvatske komore arhitekata

 • Statut Hrvatske komore arhitekata 
  (NN 15/21
 • Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata 
  (NN 4/23)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
  (NN 55/20)
 • Pravilnik o upisu u razred revidenata
  (NN 50/20)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  (NN 129/15)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  (NN 136/15)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
  (NN 85/15)
 • Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
  (NN 121/19, 2/23)
 • Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - nkd 2007.
  (NN 55/16)
 •  

Stručno poslovanje

Visoko obrazovanje

 • Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
  (NN 119/22)
 • Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju
  (NN 123/23)
 • Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
  (NN 28/17, 72/19, 21/21, 111/22)
 • Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama
  (NN 3/24)

 

Zaštita podataka

Više informacija: Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

Opći upravni postupak

 

Obvezni odnosi

Pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama
  (NN 25/13, 85/15, 69/22)
 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
  (NN 140/09)

 

Javna nabava

 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (NN 100/18, 5/19-ispravak)
 • Zakon o javnoj nabavi
  (NN 120/16, 144/22)
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
  (NN 18/13, 127/13, 74/14, 98/19, 41/21)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • (NN 154/23)
 • Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
  (NN 89/12, 145/14)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  (NN 65/17, 75/20)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
  (NN 65/17)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
  (NN 101/17, 19/23)

 

Javno-privatno partnerstvo

 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu
  (NN 78/12, 152/14, 114/18)
 • Uredba o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva
  (NN 88/12)
 • Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
  (NN 16/13)

 

Administracijsko/financijsko poslovanje

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 156/22)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  
  (NN 52/13, 94/14)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa  
  (NN 49/12, 31/14)
 • Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu
  (NN 125/23)

 

Pravilnici

 

Odluke

 • Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
  NN (147/23)
 • Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori
  NN (147/23)
 • Pravilnik o medijaciji
  NN (147/23)
 • Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
  NN (154/22)
 • Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  (NN 12/14, 134/14)
 • Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  NN (66/17, 24/20, 71/21)