Kontakt

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Ul. grada Vukovara 271/2
10 000 Zagreb
Tel: +385 (01) 5508-410
E-mail: arhitekti@arhitekti-hka.hr

Stalno stručno usavršavanje
T: +385 (01) 5508-411
E-mail: ssu@arhitekti-hka.hr

Informacije o članstvu,
ažuriranje podataka

Tel: +385 (01) 5508 - 404
E-mail: clanstvo@arhitekti-hka.hr

OIB: 85986018932