Impressum

 

Predsjednica HKA: Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.

Glavna tajnica HKA: Gabrijela Kosović, prof.

Glavna urednica: Gabrijela Kosović, prof.