Odbori

ODBOR ZA FINANCIJE

Rajka Bunjevac, predsjednica  
Tomislav Ćurković  
Branimir Rajčić  

ODBOR ZA URBANIZAM

Nikša Božić, predsjednik   
Romana di Giusto  
Margita Malnar  
Gorana Ljubičić  
Mara Matijašić Paladin  
Iva Rechner Dika  
Marina Oreb  
Miroslav Štimac  
Jelena Borota  

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO

Nataša Hrsan, predsjednica  
Ivan Ljubić  
Ivan Križić  
Davor Vilupek  
Domagoj Ivanović  
Milivoj Cota  
Kristina Perkov  
Jasminka Pilar-Katavić  
Boris Jukić  

ODBOR ZA OSIGURANJE

Rajka Bunjevac, predsjednica  
Tomislav Ćurković  
Siniša Bjelica  

ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

Robert Duić, predsjednik  
Ksenija Diminić Jurčić  
mr. sc. Vesna Koščak Miočić - Stošić  
Domagoj Vranješ  
Monika Kamenečki  

ODBOR ZA STANDARDIZACIJU USLUGA I BIM

Damir Mance, predsjednik  
Zoran Veršić  
Hrvoje Jukić  
Matija Sedak  
Marin Račić  
Gianmarco Ćurćić Baldini  
Vedran Orešić  
 

VODITELJICA NATJEČAJA

Ana Đinđić  

POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Branimir Rajčić  
Siniša Justić  
Robert Loher  

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM ČLANOVA HKA


Brankica Petrović,  predsjednica  
Boris Cimaš  
Marko Čulina  
Neven Mladinić  
Dražen Lokmer  
Marin Mendeš  
Tatjana Halapija  
Gordana Vetma  
Nevenka Tramišak  
Srđan Basrak  

IZBORNO POVJERENSTVO

Vladimir Kasun, predsjednik  
Valentina Fištrek  
Branimir Bilušić  
Bogdan Paulik  
Tatjana Rakovac  

POČASNI ČLANOVI KOMORE ARHITEKATA

Klaus Alberts, dipl.iur.  
Bogdan Budimirov, dipl.ing.arh.  
Luciano Lazzari, dipl.ing.arh.  
Ante Marinović - Uzelac, dipl.ing.arh.  
Đuro Naranđa, dipl.ing.građ.  
Viktor Pust, dipl.ing.arh.  
Bruno Šišić, dipl.ing.agr.