Odbori

ODBOR ZA FINANCIJE

Rajka Bunjevac, predsjednica  
Tomislav Ćurković  
Branimir Rajčić  

ODBOR ZA URBANIZAM

Mara Matijašić Paladin  
Romana di Giusto  
Margita Malnar  
Gorana Ljubičić  
Nikša Božić, predsjednik  
Iva Rechner Dika  
Marina Oreb  
Miroslav Štimac  

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO

Nataša Hrsan, predsjednica  
Ivan Ljubić  
Ivan Križić  
Davor Vilupek  

ODBOR ZA OSIGURANJE

Rajka Bunjevac, predsjednica  
Tomislav Ćurković  
Siniša Bjelica  

ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

Robert Duić, predsjednik  
Ksenija Diminić Jurčić  
mr. sc. Vesna Koščak Miočić - Stošić  
Domagoj Vranješ  
Monika Kamenečki  

VODITELJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Robert Loher, dipl.ing.arh  

ZAMJENIK VODITELJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Antonio Andabaka  

VODITELJICA NATJEČAJA

Ana Đinđić  

POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Branimir Rajčić  
Siniša Justić  

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM ČLANOVA HKA


Brankica Petrović,  predsjednica  
Boris Cimaš  
Marko Čulina  
Joško Miklo
Neven Mladinić  

IZBORNO POVJERENSTVO

Vladimir Kasun, predsjednik  
Valentina Fištrek  
Branimir Bilušić  
Bogdan Paulik  
Tatjana Rakovac  

POČASNI ČLANOVI KOMORE ARHITEKATA

Klaus Alberts, dipl.iur.  
Bogdan Budimirov, dipl.ing.arh.  
Luciano Lazzari, dipl.ing.arh.  
Ante Marinović - Uzelac, dipl.ing.arh.  
Đuro Naranđa, dipl.ing.građ.  
Viktor Pust, dipl.ing.arh.  
Bruno Šišić, dipl.ing.agr.