Odbori

ODBOR ZA FINANCIJE

Rajka Bunjevac, predsjednica  
Tomislav Ćurković  
Branimir Rajčić  

ODBOR ZA URBANIZAM

Nikša Božić, predsjednik   
Romana di Giusto  
Margita Malnar  
Gorana Ljubičić  
Mara Matijašić Paladin  
Iva Rechner Dika  
Marina Oreb  
Miroslav Štimac  
Sandra Jakopec  
Jelena Borota  

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO

Kristina Perkov, predsjednica  
Marijana Sodar  
Ivan Križić   
Jasminka Pilar-Katavić  
Boris Jukić  
Dragan Žuvela  
Luka Krstulović  
Erika Stančić Vidrač  
Petar Cvahte  

ODBOR ZA OSIGURANJE

Rajka Bunjevac, predsjednica  
Tomislav Ćurković  
Siniša Bjelica  

ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

Robert Duić, predsjednik  
Ksenija Diminić Jurčić  
mr. sc. Vesna Koščak Miočić - Stošić  
Domagoj Vranješ  
Monika Kamenečki  

ODBOR ZA STANDARDIZACIJU USLUGA I DIGITALNU TRANSFORMACIJU USLUGA

Damir Mance, predsjednik  
Zoran Veršić  
Hrvoje Jukić  
Matija Sedak  
Marin Račić  
Gianmarco Ćurćić Baldini  
Vedran Orešić  

ODBOR ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EU PROJEKTE

dr.sc. Boris Iharoš, predsjednik  
Hrvoje Bota  
dr.sc. Irena Đokić  
Nataša Hrsan  
Blanka Levačić  
Iva Krkalo Mrvelj  
 

VODITELJICA NATJEČAJA

Ariana Korlaet    
Ana Đinđić zamjenica voditeljice natječaja  

POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Branimir Rajčić  
Siniša Justić  
Robert Loher  

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM ČLANOVA HKA

 
Boris Cimaš, predsjednik  
Dražen Lokmer  
Marin Mendeš  
Tatjana Halapija  
Nevenka Tramišak  
Srđan Basrak  
Azra Suljić  

IZBORNO POVJERENSTVO

Vladimir Kasun, predsjednik  
Valentina Fištrek  
Branimir Bilušić  
Bogdan Paulik  
Tatjana Rakovac  

POČASNI ČLANOVI KOMORE ARHITEKATA

Klaus Alberts, dipl.iur.  
Bogdan Budimirov, dipl.ing.arh.  
Luciano Lazzari, dipl.ing.arh.  
Ante Marinović - Uzelac, dipl.ing.arh.  
Đuro Naranđa, dipl.ing.građ.  
Viktor Pust, dipl.ing.arh.  
Bruno Šišić, dipl.ing.agr.