Odbori

ODBOR ZA FINANCIJE

Željka Jurković, dipl.ing.arh., predsjednica  
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh.  
Vlatka Vidović, dipl.ing.arh.  

ODBOR ZA INFORMATIZACIJU, WEB I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Matija Vinski, dipl.ing.arh., predsjednik  
Siniša Bjelica, dipl.ing.arh  
Gianmarco Ćurčić Baldini, dipl.ing.arh.  
Bojana Šantić, mag.ing.arch.  
Marko Zeko, dipl.ing.arh.  

VODITELJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Robert Loher, dipl.ing.arh  

ZAMJENIK VODITELJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Antonio Andabaka, mag.ing.arch.  

VODITELJICA NATJEČAJA

Ana Đinđić, dipl.ing.arh  

ODBOR ZA URBANIZAM

Jasminka Pilar-Katavić, dipl.ing.arh.predsjednica  
 Lili Bračun dipl.ing.arh.  
Katarina Hajdinić mag.ing.arch.  
prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh.  
Željka Kučinić, dipl.ing.arh.  
Željko Predovan, dipl.ing.arh.  
Ana Putar, dipl.ing.arh.  
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, dipl.ing.agr.  
Lidija Škec, dipl.ing.arh.  

ODBOR ZA OSIGURANJE

Željka Jurković, dipl.ing.arh. predsjednica  
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh  

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO

Ivan Ljubić, dipl.ing.arh, predsjednik  
Lenka Šaran, dipl.ing.arh, zamjenica predsjednika  
Melita Matasić-Paić, dipl.ing.arh.  
Gorana Matić, dipl.ing.arh.  
Zofi Jerič-Bilogrević, dipl.ing.arh.  
Brankica Petrović, dipl.ing.arh  
Ranko Radunović, dipl.ing.arh.  

ODBOR ZA OBRAZOVANJE

Branimir Rajčić, dipl.ing.arh, predsjednik  
Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.  

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM ČLANOVA HKA

Brankica Petrović, dipl.ing.arh. predsjednica PO Karlovac
Boris Cimaš, dipl.ing.arh. PO Rijeka
Marko Čulina, dipl.ing.arh. PO Zadar
Joško Miklo, dipl.ing.arh. PO Dubrovnik
Neven Mladinić PO Split

Plan nadzora 2017

Plan nadzora 2018.

Plan nadzora 2019.

ODBOR KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch., predsjednica  
Mario Jukić, mag.ing.prosp.arch.;univ.spec.oecoing.  
mr. sc. Vesna Koščak Miočić - Stošić, dipl.ing.agr.  
mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr.  
Mara Marić, dipl.ing.agr.  
Tatjana Sršen, dipl.ing.agr.  

POVJERENSTVO ZA IZRADU TIPSKIH UGOVORA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE, TE ZA IZRADU OPĆIH UVJETA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

Zoran Brakus, dipl.ing.arh, predsjednik  
Tomislav Kukin, dipl.ing.arh  
Darko Martinec, dipl.ing.arh  
Vladimir Petrović, dipl.ing.arh  

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE ARHITEKTONSKIH USLUGA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh, predsjednica  
Zofi Jerič-Bilogrević, dipl.ing.arh.  
Vladimir Kasun, dipl.ing.arh  

IZBORNO POVJERENSTVO

Branimir Bilušić, dipl.ing.arh.  
 Valentina Fištrek, dipl.ing.arh.  
Vladimir Kasun, dipl.ing.arh.  
Bogdan Paulik, dipl.ing.arh.  
Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh.  

POČASNI ČLANOVI KOMORE ARHITEKATA

Klaus Alberts, dipl.iur.  
Bogdan Budimirov, dipl.ing.arh.  
Luciano Lazzari, dipl.ing.arh.  
Ante Marinović - Uzelac, dipl.ing.arh.  
Đuro Naranđa, dipl.ing.građ.  
Viktor Pust, dipl.ing.arh.  
Bruno Šišić, dipl.ing.agr.