Mogućnost predaje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije kroz sustav e-Građani.

Na stranici e-gradani možete podnijeti zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije ili zatražiti i dobiti elektronički zapis iz službenih evidencija


UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
 
Zahtjev za upis u odgovarajući imenik, upisnik ili evidenciju, podnosi se Komori na odgovarajućem obrascu u pisanom obliku, a može se predati osobno, poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom, elektroničkom putem i putem sustava e-građani.
 
U slučaju predaje zahtjeva osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom zahtjev za upis mora biti vlastoručno potpisan, a dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za upis predaje se u preslikama.
 
U slučaju predaje zahtjeva elektroničkim putem, zahtjev za upis mora biti u PDF formatu potpisan valjanim elektroničkim potpisom sukladno posebnom propisu, te biti poslan zajedno s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za upis.
 
Popratna dokumentacija može biti u  JPEG ili PDF formatu.
 
U slučaju predaje zahtjeva putem sustava e-građani dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje uvjeta za odgovarajući postupak upisa mora biti u JPEG ili PDF formatu.
 
Dokumentacija na stranom jeziku predaje se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a original dokumenta samo na traženje službene osobe.
 
Zahtjev za upis u imenik ovlaštenih arhitekata
304 kb
Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
184 kb
Zahtjev za upis u Imenik krajobraznih arhitekata
307 kb
Zahtjev za upis u Imenik inženjera gradilišta i-ili voditelja radova
88 kb
Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih stranih osoba
91 kb
Zahtjev za izdavanje komorske iskaznice za digitalno potpisivanje dokumenata    

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničar arhitektonske struke
81 kb
Zahtjev za upis u Evidenciju izdanih EU potvrda  
Zahtjev za izdavanje javne isprave
57 kb

Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga 175 kb
Izjava za privremeno povremeno pružanje usluga - urbanisti 36 kb
Izjava za produženje odobrenja za privremeno i povremeno pružanje usluga 36 kb
Zahtjev za priznavanje kvalifikacije - Application for the recognition of qualifications - automatski sustav 46 kb
Zahtjev za priznavanje kvalifikacije - Application for the recognition of qualifications - opći sustav 51 kb
Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad stranim arhitektima
91 kb
Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad stranim arhitektima B
91 kb

Zahtjev za upis u Upisnik ureda projektiranje i nadzor
91 kb
Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda projektiranje
91 kb
Zahtjev za upis u Upisnik ureda prostorno uređenje
91 kb
Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda urbanisti
91 kb
Zahtjev za zatvaranje ureda  
Zahtjev za zatvaranje zajedničkih ureda
 

Zahtjev za promjenu podataka
98 kb
Zahtjev za mirovanje članstva
98 kb
Zahtjev za aktivaciju članstva
90 kb
Zahtjev za prestanak članstva
116 kb

OBRAZAC 1 - IZJAVA
36 kb
OBRAZAC 2 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za pravnu osobu
155 kb
OBRAZAC 3 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekta
254 kb
OBRAZAC 4 - ZAHTJEV ZA DODJELU REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA
48 kb
OBRAZAC 5 - FORMULAR ZA OMOTNICU "AUTOR" (popunjavaju natjecatelji)
28 kb

Obrazac stegovne prijave tužitelju
47 kb

Odluka o administrativnim naknadama HKA