Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19; dalje u tekstu: Zakon o komori arhitekata) određuje da se ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist i/ili inženjer gradilišta i/ili voditelj radova i strane ovlaštene osobe dužne osigurati od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova odnosno djelatnosti na iznos koji ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna (osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti), a koje za svoje članove ugovara HKA.

OSNOVNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti HKA je nakon provedenog natječaja i dodatnih pregovora sklopila s društvom za osiguranje Allianz Hrvatska d.d.

Osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za članove HKA sklopljeno je na iznos osiguranja  od 1.000.000,00 kuna po štetnom događaju i ukupno godišnje po svakom članu HKA za štete čija je posljedica:

a) Smrt, povredu tijela ili zdravlja neke osobe (nematerijalna šteta)
b) Oštećenje ili uništenje stvari (materijalna šteta)
c) Čista imovinska šteta (šteta koja nije nastala povredom tijela ili zdravlja neke osobe, niti oštećenjem ili uništenjem stvari

Pripadajuće uvjete osiguranja i klauzule možete pronaći ovdje.

DODATNO INDIVIDUALNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Zakon o komori arhitekata određuje da se ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist i/ili inženjer gradilišta i/ili voditelj radova dužan osigurati primjereno stupnju i vrsti opasnosti te Vam Allianz Zagreb d.d. nudi mogućnost ugovaranja dodatnog individualnog osiguranja od profesionalne odgovornosti s višim iznosima osiguranja uz dodatni doplatak premije osiguranja koju plaća član HKA.

Savjetujemo Vam da s obzirom na obim Vaših poslova kao i vrijednost zgrada koje projektirate izaberete opciju koja Vam omogućuje učinkovitu zaštitu.

Doplatak premije osiguranja iskazan je za razdoblje osiguranja od godinu dana i plaća se u cijelosti.

Prikaz iznosa osiguranja i premija osiguranja za dodatno individualno osiguranje od profesionalne odgovornosti:

 

 

 

IZNOS OSIGURANJA

DOPLATAK PREMIJE GODIŠNJE

OPCIJA

VRSTA ŠTETE

ZA SVAKI ŠTETNI DOGAĐAJ

UKUPNO GODIŠNJE

 

 

HRK

HRK

HRK

1.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

2.000.000,00

2.000.000,00

115,00

Odgovornost za čiste imovinske štete (podlimit)

1.000.000,00

 

 

 

 

 

2.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

2.000.000,00

4.000.000,00

225,00

Odgovornost za čiste imovinske štete

 

 

 

 

 

3.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

4.000.000,00

4.000.000,00

236,00

Odgovornost za čiste imovinske štete (podlimit)

2.000.000,00

 

 

 

 

 

4.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

4.000.000,00

6.000.000,00

328,00

Odgovornost za čiste imovinske štete

 

 

 

 

 

5.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

5.000.000,00

5.000.000,00

300,00

Odgovornost za čiste imovinske štete (podlimit)

2.500.000,00

 

 

 

 

 

6.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

5.000.000,00

10.000.000,00

626,00

Odgovornost za čiste imovinske štete

 

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA – OBVEZNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Članovi HKA, odnosno pravne osobe koje obavljaju poslove energetskog certificiranja zgrada ostvaruju pravo na osiguranje od profesionalne odgovornosti za poslove energetskog certificiranja zgrada uz doplatnu premiju osiguranja u niže navedenim iznosima godišnje po svakoj osobi koja obavlja poslove certificiranja.

 

 

IZNOS OSIGURANJA

DOPLATAK PREMIJE GODIŠNJE

OPCIJA

VRSTA ŠTETE

ZA SVAKI ŠTETNI DOGAĐAJ

UKUPNO GODIŠNJE

 

 

HRK

HRK

HRK

1.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

200.000,00

600.000,00

240,00

Odgovornost za čiste imovinske štete (podlimit)

200.000,00

 

 

 

 

 

2.

Odgovornost za imovinske štete na osobama i stvarima

1.000.000,00

1.000.000,00

398.00

Odgovornost za čiste imovinske štete (podlimit)

1.000.000,00

 

 

 

 

 

OSTALA OSIGURANJA ZA ČLANOVE HKA – POGODNOSTI

Allianz Zagreb d.d. za članove HKA pripremio je i posebne popuste na premiju osiguranja za druge vrste osiguranja koje članovi HKA ugovaraju kao privatne osobe ili kao ovlaštene osobe ili kao vlasnik pravne osobe (tvrtke) za slijedeća osiguranja:

a) Osiguranje motornih vozila (auto obvezno osiguranje i auto kasko osiguranje)
b) Osiguranje stana i/ili kuće i/ili apartmana
c) Osiguranje poslovnog prostora i/ili ureda
d) Osiguranje od privatne odgovornosti
e) Životno osiguranje
f) Ostala osiguranja (osiguranje nezgode, putno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje…)

STRUČNA PODRŠKA

Stručna podrška u vezi osiguranja i pomoć pri ostvarivanju prava kod šteta, kao i pravo na posebne pogodnosti i popuste, ostvaruju se preko brokera u osiguranju Bordero d.o.o.  koji te poslove obavlja besplatno za članove HKA. Ponude osiguranja kao i dodatne informacije dat će Vam broker u osiguranju Bordero  d.o.o.

KONTAKT

Bordero d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Zagrebačka avenija 106
Telefon: 385 1 6111 849 Mob. 099 3670 345
arhitekti@bordero.hr