• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Okončana savjetovanja

e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata usklađuje Pravilnik o izborima Hrvatske komore arhitekata sa Statutom Hrvatske komore arhitekata (NN 15/2021) i novim načinima i tehnološkim mogućnostima održavanja izbora za tijela, odnosno Nacrt prijedloga pravilnika omogućava održavanje izbora elektroničkim putem.

Nacrt prijedloga pravilnika upućen je u javnu raspravu svim tijelima na koje se odnosi i radnim odborima HKA-a te je javno objavljen na mrežnim stranicama Komore za sve zainteresirane članove HKA-a.

Preuzimanje dokumenata:

Nacrt prijedloga pravilnika o izborima Hrvatske komore arhitekata

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac za primjedbe (doc)

Obrazac za primjedbe (pdf)

e-Savjetovanje je bilo otvoreno od 13. listopada 2023. godine do 13. studenoga 2023. godine u 10,00 sati.

Izvješće o savjetovanju

e-Savjetovanje - Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju

Radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljeno je 4. ožujka 2022.g. 2. izdanje  priručnika "Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju", kao i pripadajući "Troškovnici za suhu gradnju", koji su u upotrebi od 2010. godine. Aktualno izdanje je preuzeto od slovenske Udruge suhe gradnje (GIZ Suha Gradnja) te je tako u potpunosti usklađeno sa pravilima EU-a.

Osnovana je Radna skupina od predstavnika strukovnih komora, prateće industrije i izvođača suhe gradnje čiji je zadatak izrada 3. dopunjenog izdanja navedenog priručnika. Cilj izrade novog izdanja knjige je usklađivanje sa novim sustavima suhe gradnje koji su nastali u periodu od postojećeg izdanja knjige. Svrha je transparentnost i poštivanje jasnih pravila u svim procesima koji se odnose na suhu gradnju. To se odnosi na projektiranje, izvođenje radova i nadzor nad izvedenim radovima, kao i obračun izvedenih radova.

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na priloženo postojeće izdanje do 11. travnja 2022. godine na e-mail adresu: savjetovanje@arhitekti-hka.hr s naznakom „primjedbe na Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju“.

 

Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju

Troškovnici za suhu gradnju

 

e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga poslovnika Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata usklađuje poslovnike Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora s novim Statutom Hrvatske komore arhitekata (NN 15/2021) i novim načinima i tehnološkim mogućnostima sazivanja i održavanja sjednica tijela na koje se poslovnici odnose.

Nacrti prijedloga poslovnika upućeni su u javnu raspravu svim tijelima na koje se odnose i radnim odborima HKA-a te se javno objavili na mrežnim stranicama Komore za sve zainteresirane članove HKA-a.

 

Preuzimanje dokumenata:

Obrazloženje Nacrta prijedloga poslovnika Hrvatske komore arhitekata (pdf)

Nacrt prijedloga Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske komore arhitekata (pdf)

Nacrt prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske komore arhitekata (pdf)   

Nacrt prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata (pdf)

Obrazac za primjedbe (pdf)

Obrazac za primjedbe (doc)

e-Savjetovanje je bilo otvoreno od 29. rujna do 20. listopada 2021. godine u 10,00 sati.

 

e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata

Svi članovi Hrvatske komore arhitekata pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata.
Nacrtom prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata, usklađuje se Statut Hrvatske komore arhitekata s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(Narodne novine, br. 110/19).

Preuzimanje dokumenata:

e-Savjetovanje je bilo otvoreno od 13. do 30. studenoga 2020. godine u 10,00 sati.