• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Stručna mišljenja HKA

Autorica Zakona o autorskim i drugim srodnim pravima prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković dala je na zahtjev Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata pravno mišljenje, čime bi se trebale otkloniti nedoumice na koje arhitekti nailaze u praksi. Ovime bi se trebali postaviti standardi za daljnje postupanje kako pri gospodarskim aktivnostima tako i u sudskim procesima.

Novi zakonski okvir pruža mogućnosti zaštite prava svim arhitektima, a ovo pravno mišljenje treba ukazati na mogućnosti iskorištavanja autorsko-pravne zaštite arhitekata, kako članova Hrvatske komore arhitekata, tako i ostalih kolega.

Pravno mišljenje možete vidjeti ovdje.

Hrvatska komora arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, kao stručne institucije iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture iznijele su svoje mišljenje uz aktualnu temu najave izgradnje zgrade na mjestu sjevernog opskrbnog centra u naselju Knežija.
Cjelovito mišljenje možete vidjeti ovdje.

Stručno mišljenje HKA o značenju pojma "grafički prikaz" iz članka 81. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17)

Stručno mišljenje HKA vezano za projektantski nadzor

Reagiranje HKA na mišljenje Uprave za sustav javne nabave - Pitanje primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje za nabavu usluge projektantskog nadzora