• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

O Komori

Hrvatska komora arhitekata osnovana je u lipnju 2009. godine temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). Nastala je iz strukovnog razreda arhitekata prijašnje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, koja djeluje od 1998. pa do srpnja 2009.

Hrvatska komora arhitekata ustanovljuje se kao baštinik tradicije i nasljeđa udruga i organizacija arhitekata, te nastavlja slijed organiziranih strukovnih udruga arhitekata u Hrvatskoj. Komora promiče arhitekturu kao izraz identiteta naroda i kulturu građenja, unapređuje arhitektonsku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

Hrvatska komora arhitekata, pored ostalog:

 • čuva ugled struke, čast i prava ovlaštenih arhitekata, te unapređuje i osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova ovlaštenih arhitekata i utvrđuje temeljna načela i pravila ponašanja u obavljanju u ispunjavanju obveza ovlaštenih arhitekata prema društvu, struci, naručiteljima i svojim zaposlenicima;
 • skrbi da ovlašteni arhitekti savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, te ujedno promiče i materijalne interese ovlaštenih arhitekata, a štiti i materijalne interese naručitelja usluga organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti,
 • skrbi o trajnom stručnom uzdizanju svojih članova i kandidata za članove Komore, te za to uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), upravnim tijelima, fakultetima, udrugama arhitekata itd.,
 • prati i proučava odnose i pojave, uključujući i stanje u graditeljstvu koji su od interesa za uređenje, položaj i rad arhitekata, te unapređuje arhitektonske djelatnosti i unapređuje kvalitetu izgrađenog okoliša,
 • razvija strukovnu etiku,
 • promiče druge interese ovlaštenih arhitekata,
 • nadzire ovlaštene arhitekte, samostalne urede, zajedničke urede, projektantska društva, odnosno druge pravne osobe u kojima rade ovlašteni arhitekti, da li obavljaju svoje poslove u skladu sa zakonom,
 • izvješćuje Hrvatski sabor, Ministarstvo, te predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev, o stanju i problemima te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja arhitekture te s tim u vezi zaštite okoliša, zaštite i očuvanja kulturne baštine i zaštite okoliša od neprihvatljivoga građenja,
 • inicira donošenje propisa i daje mišljenja na propise iz područja arhitekture, prostornog uređenja i gradnje u proceduri donošenja
 • uspostavlja i razvija suradnju s drugim komorama inženjera u graditeljstvu i međunarodnim organizacijama arhitekata i/ili inženjera, kao i drugim profesionalnim organizacijama i udrugama,
 • organizira natječaje iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture, te pruža stručnu pomoć naručiteljima (raspisivačima) u provođenju natječaja, kada to naručitelj zatraži od Komore,
 • brine o pravima članova Komore u realizaciji natječaja,
 • brine za položaj i prava umirovljenih ovlaštenih arhitekata,
 • dodjeljuje nagrade i priznanja ovlaštenim arhitektima koji su se istakli vrsnoćom rada ili uzornim profesionalnim ponašanjem i radom u obavljanju djelatnosti ili na drugi način,
 • dodjeljuje i druge nagrade u cilju promicanja arhitektonske djelatnosti i kulture građenja.

Komora je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu i posluje pod nazivom »Hrvatska komora arhitekata«.