e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata

Svi članovi Hrvatske komore arhitekata pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata.
Nacrtom prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata, usklađuje se Statut Hrvatske komore arhitekata s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(Narodne novine, br. 110/19).

Preuzimanje dokumenata:

e-Savjetovanje je otvoreno od 13. do 30. studenoga 2020. godine u 10,00 sati.