Javno savjetovanje - Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju

Poštovane kolegice i poštovani kolege,
 
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se 2. izdanje  priručnika "Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju", kao i pripadajući "Troškovnici za suhu gradnju", koji su u upotrebi od 2010. godine. Aktualno izdanje je preuzeto od Slovenske Udruge suhe gradnje (GIZ Suha Gradnja) te je tako u potpunosti usklađeno sa pravilima EU.
 
Osnovana je Radna skupina od predstavnika strukovnih komora, prateće industrije i izvođača suhe gradnje čiji je zadatak izrada 3. dopunjenog izdanja navedenog priručnika. Cilj izrade novog izdanja knjige je usklađivanje sa novim sustavima suhe gradnje koji su nastali u periodu od postojećeg izdanja knjige. Svrha je transparentnost i poštivanje jasnih pravila u svim procesima koji se odnose na suhu gradnju. To se odnosi na projektiranje, izvođenje radova i nadzor nad izvedenim radovima, kao i obračun izvedenih radova.
 
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na priloženo postojeće izdanje do 11. travnja 2022. godine na e-mail adresu: savjetovanje@arhitekti-hka.hr s naznakom „primjedbe na Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju“.