e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore arhitekata

Svi članovi Hrvatske komore arhitekata pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore arhitekata.
Nacrtom prijedloga usklađuje se Pravilnik sa Statutom Hrvatske komore arhitekata (NN15/2021) te se uređuju odredbe koje je potrebno uskladiti sa stečenim iskustvom i praksom u stegovnom postupanju Hrvatske komore arhitekata.

Preuzimanje dokumenata:

 

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@arhitekti-hka.hr

e-Savjetovanje je otvoreno od 7.7.2022. do 31.8.2022. u 24,00 sata

e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga kodeksa strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata

Svi članovi Hrvatske komore arhitekata pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga kodeksa strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata.
Nacrtom prijedloga usklađuje se Kodeks s Nacrtom prijedloga pravilnika o stegovnom postupanju HKA-a (NN15/2021) te se uređuju odredbe koje je potrebno uskladiti sa stečenim iskustvom i praksom u radu članova Hrvatske komore arhitekata.

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: savjetovanje@arhitekti-hka.hr

e-Savjetovanje je otvoreno od 7.7.2022. do 31.8.2022. u 24,00 sata